• Aktuálne

     • Oznamujeme rodičom, že od pondelka 29. 11. 2021 je obnovená prevádzka školskej jedálne a materskej školy.

      Žiaci 1. stupňa sa budú učiť 4 hodiny tak, aby sa stihli naobedovať a Kuklovania stihli autobus 12,10 hod.

      Organizáciu ďalších dní oznámime v priebehu pondelka v závislosti od zloženia a počtu žiakov a vyučujúcich.

      Držte sa!

     • Oznámenie

     •    Oznamujeme rodičom detí MŠ a žiakov ZŠ, pre karanténu je od pondelka prerušená prevádzka školskej jedálne. Z tohto dôvodu bude prerušená aj výchovná činnosť v materskej škole a školskom klube detí. Žiaci základnej školy sa budú vzdelávať v skrátenom režime do 11,40.

         O zmenách, resp. obnovení prevádzky ŠJ, materskej školy a školského klubu detí vás budeme včas informovať.

     • Rodičom detí materskej školy

     •    Vzhľadom na vysoký počet detí s príznakmi vírusového ochorenia zvažujeme prerušenie výchovnej činnosti v materskej škole od pondelka 22. 11. 2021 (po vyhodnotení situácie v pondelok ráno).

        Zároveň upozorňujeme rodičov, aby neposielali deti s príznakmi začínajúceho vírusového ochorenia (nádcha, kašeľ,...) do materskej školy z dôvodu rýchleho šírenia nákazy medzi zdravé deti. V opačnom prípade je chorobnosť v MŠ dlhodobá a u niektorých detí opakovaná.

     • Usmernenie v súvislosti so šírením covidu

     • V súvislosti s nárastom počtu pozitívnych osôb na covid v prostredí okolia školy, resp. kontaktov s nimi pripomíname v zmysle Školského semaforu základné pravidlá:

      1. ak je v domácnosti žiaka niekto v karanténe bez covidu, chodí žiak do školy,
      2. ak je žiak označený lekárom ako úzky kontakt (má niekoho chorého doma, bol v styku s pozitívnym), zostáva v karanténe 10 dní od prvých klinických príznakov pozitívnej osoby, resp. 2 dni pred jej testovaním; v prípade negatívneho výsledku PCR testu vykonaného na 5. deň od kontaktu s pozitívnou osobou trvá karanténa 7 dní,
      • rodič túto skutočnosť oznámi škole (triednemu učiteľovi, vedeniu školy),
      • karanténa sa nevzťahuje na výnimky z karantény (očkovaní alebo po prekonaní covidu do 180 dní),
      1. ak je žiak pozitívny, zostáva doma, rodič kontaktuje lekára alebo RÚVZ a riadi sa ich usmerneniami,
      2. samotestovanie domácimi Ag testami nie je smerodatné, po ňom musí nasledovať testovanie Ag testom v MOM alebo PCR testom.

      Prerušenie vyučovania v triedach

      Trieda ide do 10-dňovej karantény v prípade, že sa v nej vyskytol žiak, resp. zamestnanec s ochorením na covid.

      Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Predkladá ho žiak škole po prerušení vyučovania, ktoré trvalo viac ako 3 po sebe nasledujúce dni vrátane soboty a nedele.

      Súbory na stiahnutie:

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
    • riaditelka2@gmail.com
    • +421 347772146
    • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
    • 37837036
    • 2021622856
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 10353