• Rada školy

    •  

     Zloženie RADY  ŠKOLY pri ZŠ s MŠ

      

     Zloženie RADY  ŠKOLY pri ZŠ s MŠ

      

     Zástupca  pedagogických zamestnancov ZŠ  :

     Mgr.Mária  Papajčíková  -  predseda

     Zástupca  pedagogických  zamestnancov MŠ :

     Mgr.Adriána  Oršulová  - podpredseda

     Zástupca nepedagogických   zamestnancov :

     Simonne  Dérerová

     Zástupca  rodičov MŠ  :

     Nikoleta Vlková

     Zástupcovia rodičov ZŠ   :

     Bc. Lucia  Holúbková

     Marta  Hromkovičová

     Paedr. Phdr. Peter Mráz, PhD. -  zapisovateľ

     Zástupcovia obecného zastupiteľstva :

     Mgr. Mária  Hromkovičová

     Bc. Mária  Macejková

     Ing. Martina  Macejková

     Peter  Trnka

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

  • MŠ- rozlúčka
  • Veľká noc v škôlke
  • Šafránkovo gazdovstvo
  • Na návšteve u prvákov
  • MŠ- deň matiek
  • Zápis detí do prvého ročníka
  • Plavecký výcvik
  • Všetkovedko
  • ZŠ- divadelné predstavenie
  • Zima v škôlke
  • Knižnica
  • Jar v škôlke