• Žiadosti a potvrdenia

   • Žiadosť o prijatie do MŠ   

    Vstupný dotazník do MŠ    

    Žiadosť o prijatie do 1. ročníka ZŠ    

    Prihláška na vzdelávanie v ZŠ 

    Dotazník k zápisu do 1. ročníka ZŠ 

    Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky 

    Žiadosť o predčasné zaškolenie

    Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu 

    Písomné vyhlásenie podpisovaniu písomností 

    Pomôcky pre 1. ročník 

    Budúci prvák by mal vedieť 

    Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (25. 02. 2022) 

    Oznámenie o výnimke z karantény (25. 02. 2022)

    Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie  (04. 02. 2022)

    Potvrdenie o vykonaní Ag samotestu s negatívnym výsledkom (od 25. 01. 2022)

    Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti (25. 02. 2022)

    Žiadosť o prijatie do materskej školy   

    Žiadosť o prijatie do ŠKD 

    Zápis do zariadenia školského stravovania 

    Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania                                                

    Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania - viac ako 1 deň 
    Žiadosť o oslobodenie z povinnej telesnej a športovej výchovy 
    Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky 
    Žiadosť o preradenie z inej školy 

    Žiadosť o poskytnutie informácií 

     

    Potvrdenie o návšteve školy 

    Elektronické potvrdenie o návšteve školy - návod

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 490