• Žiadosť o prijatie do MŠ

    •                            Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/23

     Termín podania žiadosti o prijatie: od 01. mája 2022 do 31. mája 2022.

     Priebeh zápisu

     Vyzdvihnutie Žiadosti o prijatie – od 1. 5. 2022:

     • osobne v budove MŠ v čase od 10,00 do 12,00 hodiny  alebo poobede od 14,45 do 15,45 hod.,
     • alebo stiahnuť a vytlačiť Žiadosť o prijatie a Vstupný dotazník na webovej stránke školy v časti Tlačivá na stiahnutie.

     Doručenie žiadosti o prijatie:

     • v pracovné dni do 12,00 hod.,
     • v stredu 18. 5. 2022 v čase 15,30 – 17,00.

     Rozhodnutie o prijatí

     • Riaditeľka školy zverejní dátum vyzdvihnutia rozhodnutí o prijatí, resp. iný spôsob ich doručenia rodičom.
     • Rozhodnutia o prijatí vydá riaditeľka ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur do 30. 6. 2022.  

     Žiadosť o prijatie musí spĺňať:

     1. pravdivo vyplnené všetky údaje v Žiadosti aj vo Vstupnom dotazníku (bydlisko dieťaťa  a oboch zákonných zástupcov dieťaťa),

     2. podpisy obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa,

     3. vyjadrenie detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní,

     4. v prípade dieťaťa so špeciálnymi vv potrebami rodič upozorní a doloží vyjadrenie CPPP a P.

     Viac informácií o prijatí dieťaťa do MŠ nájdete v Školskom poriadku MŠ.

     Žiadosť o prijatie do MŠ  

     Vstupný dotazník pre novoprijaté deti do MŠ 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 910