• Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/23

     • Termín podania žiadosti o prijatie: od 01. mája 2022 do 31. mája 2022.

      Priebeh zápisu

      Vyzdvihnutie Žiadosti o prijatie – od 1. 5. 2022:

      • osobne v budove MŠ v čase od 10,00 do 12,00 hodiny  alebo poobede od 14,45 do 15,45 hod.,
      • alebo stiahnuť a vytlačiť Žiadosť o prijatie a Vstupný dotazník na webovej stránke školy v časti O škole -Tlačivá na stiahnutie.

      Doručenie žiadosti o prijatie:

      • v pracovné dni do 12,00 hod.,
      • v stredu 18. 5. 2022 v čase 15,30 – 17,00.

      Rozhodnutie o prijatí

      • Riaditeľka školy zverejní dátum vyzdvihnutia rozhodnutí o prijatí, resp. iný spôsob ich doručenia rodičom.
      • Rozhodnutia o prijatí vydá riaditeľka ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur do 30. 6. 2022.  

      Žiadosť o prijatie musí spĺňať:

      1. pravdivo vyplnené všetky údaje v Žiadosti aj vo Vstupnom dotazníku (bydlisko dieťaťa  a oboch zákonných zástupcov dieťaťa),

      2. podpisy obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa,

      3. vyjadrenie detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní,

      4. v prípade dieťaťa so špeciálnymi vv potrebami rodič upozorní a doloží vyjadrenie CPPP a P.

      TLAČIVÁ

      Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy Borský Svätý Jur

      Vstupný dotazník pre novoprijaté deti do MŠ

      Podmienky prijatia detí do MŠ

        

     • Oznámenie

     • Oznamujeme rodičom, že z dôvodu organizačného zabezpečenia Testovania9/2022 bude vyhlásené

      v stredu 6. 4. 2022 riaditeľské voľno pre 2. stupeň ZŠ.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
    • riaditelka2@gmail.com
    • +421 347772146
    • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
    • 37837036
    • 2021622856
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 10329