• Materská škola – školský rok 2021-2022

     • Nástup detí v novom školskom roku:

      2. 9. 2021 v budove MŠ.

      Čas: 6,45 – 8,00 hod.

      Pokyny pre rodičov:

      • predloženie tlačiva Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti pri nástupe a každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni, (Príloha č. 1)
      • dieťaťu prinesie prezúvky (nie šľapky, žabky a pod. – podpísané menom dieťaťa)
      • pyžamko – podpísané,
      • vrecko do skrinky tiež podpísané menom a priezviskom dieťaťa,
      • hygienické vreckovky – 1 bal.

      Každú neprítomnosť dieťaťa v MŠ oznámi rodič osobne u triednych učiteliek, resp. telefonicky na čísle 034 7772129 do 8.00 hod. Kontaktovať možno aj na čísle 0915 450 378 alebo mailom na zastupkynamsbsj@gmail.com.

      Súbory na stiahnutie:

      Príloha č. 1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

     • Protiepidemiologické opatrenia v škole

     •    V súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami v škole a na základe usmernení nadriadených orgánov informujeme rodičov a verejnosť s postupmi školy v prípade zhoršovania epidemiologickej situácie:

            1. Covid-19 – manuál,

            2. pokyny pre rodičov:

      • rodič zabezpečí dieťaťu na každý deň minimálne 2 rúška a jednorazové papierové vreckovky,
      • rešpektuje pokyny riaditeľky školy pre zabezpečenie opatrení na zaistenie ochrany zdravia detí a žiakov v školskom roku 2021-2022,
      • po prechode do oranžovej fázy predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha č. 1),
      • rodič môže ospravedlniť žiaka z dôvodu choroby na dobu 5 po sebe nasledujúcich dní, na ďalšie dni musí predložiť potvrdenie lekára o chorobe, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť,
      • v prípade podozrenia na covid-19 u žiaka, v prípade nariadenia karantény žiakovi lekárom alebo RÚVZ a v prípade potvrdenia ochorenia na covid-19 rodič informuje bezodkladne školu,

            3. Odporúčania rodičom:

      • odporúčame predložiť škole Oznámenie o výnimke z karantény (Príloha č. 2),
      • odporúčame realizovať samotestovanie na ochorenie covid-19 doma Ag testami; tieto budú rodičom distribuované v krátkom čase.

      Súbory na stiahnutie:

      Príloha č. 1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Príloha č. 2 - Oznámenie o výnimke z karantény

      ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
    • riaditelka2@gmail.com
    • +421 347772146
    • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
    • 37837036
    • 2021622856
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 10355