• Školský rok 2021/2022

     Deň detí

     V deň sviatku detí odkladáme v škole učebnice a zošity a trávime ho spolu s deťmi športovo-oddychovo. Aj tento rok sa dobre zorganizované doobedie nieslo v športovom duchu a v dobrej nálade. Športové zápolenia – vybíjaná dievčat a malý futbal chlapcov ukázali, že  mnohé deti fyzický „oddych“ počas pandémie nepoznačil a nestratili chuť športovať a hýbať sa. A tí, ktorí  nemajú ku športovaniu vzťah, si mohli zmerať sily v  zábavných disciplínach, ktoré pre svojich malých spolužiakov pripravili deviataci.

     Fotogaléria...

     Zber papiera

     Zber papiera je u nás tradičnou environmentálnou aktivitou a aj tento rok sa 2. júna doň zapojila celá škola. Motivácia zaujímavými cenami podporila súťaživosť tried a nakoniec 1. miesto s najvyšším počtom kg papiera na 1 žiaka získala 9. A trieda, ktorá prerušila dlhodobé prvenstvo štvrtákov. Spolu sme ako škola vyzbierali viac ako 4 tony (4 768 kg) papiera, ktorý putoval na recykláciu.

      

     Ďakujeme všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom školy.

      

     Trieda

     Počet kg spolu

     Počet kg na 1 žiaka

     Umiestnenie

     9.A

     735

     56,53

     1

     4.A

     957

     53,16

     2

     6.A

     824

     39,23

     3

     5.B

     626

     39,13

     4

     7.A

     289

     26,27

     5

     8.A

     480

     25,26

     6

     5.A

     300

     20,00

     7

     2.A

     267

     19,07

     8

     3.A

     78

     4,88

     9

     1.A

     55

     4,23

     10

      

     Fotogaléria...

     Pripomenuli sme si Deň vody

     Všetci vieme, že voda je najrozšírenejšia a najdôležitejšia chemická zlúčenina kyslíka a vodíka na svete, bez ktorej by život na Zemi nebol možný.    

     22. marca si od roku 1993 pripomíname Svetový deň vody. Preto sme práve na tento deň pripravili pre žiakov rôzne aktivity, aby sme ich ešte viac motivovali k ochrane vody a jej šetreniu. O vode sme nielen rozprávali a počúvali, ale sme ju aj maľovali, skúmali, ochutnávali, voňali a pozorovali.

     Za spoluprácu ďakujeme pánovi Vladimírovi Čermákovi z OZ Hliník a zamestnancom ČOV v Moravskom Sv. Jáne.

     Fotogaléria...

     Vďaka pána Martina Šafárika

     Krása a umenie ako jej nositeľ kultivuje prostredie i človeka v ňom. Obohacuje náš život, obklopení krásou sa stávame lepšími, vnímavejšími k sebe i ku svojmu okoliu.

     V nedeľu podvečer sme vernisážou otvorili výstavu nášho kňaza, učiteľa, ale aj kamaráta a priateľa školy pána Martina Šafárika. Nebýva zvykom, že umenie chodí za nami, včera sa tak stalo. Náš autor, ktorý vystavuje svoje diela nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska, prijal ponuku vystaviť ich aj v priestoroch našej školy. A navyše priblížiť deťom okolnosti ich vzniku či pomôcť im pri osvojovaní schopnosti výtvarné umenie vnímať.

     Kultivovanosť priestoru, krása, hĺbka a filozofia  výtvarných diel, záujem návštevníkov a aj vzájomné stretnutia niektorých po dlhých rokoch zmysluplne naplnili náš čas. A my sme si sľúbili, vlastne zatiaľ len vyslovili myšlienku, urobiť z tejto peknej, zaujímavej a neobvyklej akcie tradíciu.

                                                                                                                                                  Alena Olšovská

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Oprava parkiet, obloženia a kúrenia v telocvični

     Už dlhší čas sme si uvedomovali nevyhnutnosť opráv parkiet, obloženia a kúrenia v telocvični – hrdzavé radiátory vyčnievajúce do priestoru ohrozovali bezpečnosť najmä pri kolektívnych športoch, obloženie miestami povoľovalo a viackrát renovované parkety tiež potrebovali výmenu.

     Vďaka dotácii 64 000 eur z ministerstva školstva, ktorú sa nám podarilo koncom roka 2021 získať, sme telocvičňu zrenovovali a vytvorili sme tak podmienky pre bezpečné a príjemné podmienky športovania a telovýchovných aktivít.

     Fotogaléria...

     Pôvodné kúrenie, parkety, obloženie

     Zrenovovaná telocvičňa

     _________________________________________________________

     Školský rok 2020/2021

     Zber papiera

     25.6.2021 prebiehal zber starého papiera. Zúčastnila sa ho celá škola. Na veľké prekvapenie tento rok nezvíťazili štvrtáci (ako to bolo po minulého roky), ale na 1. mieste bola 3.A trieda s pani učiteľkou Ozábalovou. Spolu sme ako škola vyzbierali takmer 4 tony papiera, ktorý putoval na recykláciu.

      

      

     RECYKLOHRY

     V tomto školskom roku sme sa 1.-krát zapojili ako škola do recyklačného programu Recyklohry. Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

     Link na video o recyklácii aj nami vyzbieraných mobilov:
     https://www.youtube.com/watch?v=WeLtz6ki-Q0

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 408