• Harmonogram_vydaja_jedal_v.docx

      

     Vážení rodičia,

     vláda a parlament SR rozhodli, že od 1.9.2019 bude štát poskytovať dotáciu na stravovanie v školách, čím budú pokryté čiastočné náklady na chod školských jedální. Dotácia štátu vo výške 1,20 €  pokryje podstatnú časť nákladov na stravné.

                 V podmienkach našej školy sa dotácia týka detí predškolského veku v materskej škole a žiakov základnej školy. V tabuľke uvádzame skutočnú výšku stravnej jednotky, dotáciu od štátu a podiel rodiča na  režijných nákladoch.

     VIAC TU:

     List_rodicom.docx

     Zapis_do_zariadenia_skol._stravovania(1).doc

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

  • MŠ- rozlúčka
  • Veľká noc v škôlke
  • Šafránkovo gazdovstvo
  • Na návšteve u prvákov
  • MŠ- deň matiek
  • Zápis detí do prvého ročníka
  • Plavecký výcvik
  • Všetkovedko
  • ZŠ- divadelné predstavenie
  • Zima v škôlke
  • Knižnica
  • Jar v škôlke