• Školská jedáleň

  • Vážení rodičia,

   právnymi úpravami zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách (ďalej len „zákon o dotáciách“) účinných od 01.08.2021, došlo k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ.

   Bližšie informácie:

   tel.č. 034 7772129

   email: veduca.zsbsjur@gmail.com

   Prihláška do zariadenia školského stravovania 

   Harmonogram výdaja jedál v školskej jedálni 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 483