• Niečo o nás...

    •  

     Školský klub má jedno oddelenie, ktoré navštevujú žiaci 1.stupňa. Predvádzka školského klubu je po skončení vyučovania v čase od 11:30 hod. do 16:30 hod. V školskom roku 2018/2019 navštevuje ŠKD 46  žiakov.

     Školský klub má vytvorenú samostatnú jednu triedu, ktorá sa využíva len pre deti navštevujúce ŠKD, druhá skupina detí je v 4.A triede. 

      

     Chcete vedieť, ako vyzerá bežný deň v školskom klube ?

           Po vyučovaní sa spolu s deťmi vyberieme na obed. Potom relaxujeme pobytom na čerstvom vzduchu – vychádzkami alebo rôznymi pohybovými hrami. V prípade nepriaznivého počasia oddychujeme v triede – hráme sa rôzne spoločenské hry, čítame si rozprávky alebo si kreslíme, rozprávame si zážitky, vyrábame darčeky.

      

     Záujmová činnosť v ŠKD je vždy iná:

           Spoločensko-vedná – pripomíname si významné dni a sviatky ( Vianoce, Veľká noc, Deň matiek, Deň otcov, Mesiac úcty k starším,...).

           Pracovno – technická - pracujeme s papierom, textilom, lepíme, striháme, modelujeme, pripravujeme nástenky, darčeky k sviatkom, výtvarné práce do súťaží.

           Esteticko-výchovná  - učíme sa kultúrne stolovať, vyjadrovať sa, esteticky si vyzdobiť školský klub. 

           Prírodovedno –enviromentálna – pozorujeme zmeny v prírode, rozprávame sa o správnej starostlivosti o zvieratká v zime, o domáce zvieratká, poznávame jarné kvety, orientujeme sa na oblasť životného prostredia.

           Športová – hráme sa s loptami, so švihadlamisúťažíme v družstvách, hráme sa rôzne hry zamerané na obratnosť, rýchlosť, pozitivny vzťah k športu.

           Environmentálna – besedujeme o ochrane a tvorbe životného prostredia, zbierame odpadky v okolí školy, triedenie odpadu, starostlivosť o skalku pred školou …

      

     Príprava na vyučovanie

     - prebieha formou rôznych didaktických hier, zábavných úloh, riešením tajničiek, hlavolamov, osemsmeroviek a samotným písaním domácích úloh.

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

  • MŠ- rozlúčka
  • Veľká noc v škôlke
  • Šafránkovo gazdovstvo
  • Na návšteve u prvákov
  • MŠ- deň matiek
  • Zápis detí do prvého ročníka
  • Plavecký výcvik
  • Všetkovedko
  • ZŠ- divadelné predstavenie
  • Zima v škôlke
  • Knižnica
  • Jar v škôlke