• Profil školy

    •  

     NázovZákladná škola s materskou školou

     SídloHviezdoslavova 215, 90879 Borský Svätý Jur

     ZriaďovateľObec Borský Svätý Jur

     Formaprávny subjekt

     IČO: 37837036

     DIČ: 2021622856

     Kontakty034 7772129 – materská škola, školská jedáleň         

     Kontakty034 7772146 - základná škola                                      

                      riaditelka2@gmail.com

     RiaditeľkaMgr. Alena Olšovská

     Zástupca riaditeľky pre základnú školuMgr. Jozef Baláž

     Zástupkyňa riaditeľky pre materskú školuMgr. Beata Stahlová

     Výchovný poradca: Mgr. Katarína Ježková

     Školské zariadenia, ktoré sú súčasťou školy: materská škola, školská jedáleň, školský klub detí

      

     Všeobecne o škole:

      

     základná škola: cca 153 žiakov

     •   13 kvalifikovaných vyučujúcich, 1 vychovávateľka v ŠKD

     •   poskytovaná úroveň vzdelania: ISCD 1, ISCD 2

     •   vyučovanie cudzích jazykov: nemecký jazyk od 3. triedy, v rámci projektu interkulturálne vzdelávanie aj v materskej škole; anglický jazyk ako druhý cudzí jazyk

     •   bohatá mimoškolská činnosť: 13 záujmových krúžkov rôzneho zamerania, dobré predpoklady pre športovú prípravu – systematická práca so žiakmi v oblasti športu v rámci športových krúžkov i atletického oddielu pri základnej škole, dosahovanie dobrých výsledkov v súťažiach okresného charakteru, v atletike národnej i medzinárodnej úrovne

     „Škola roka 2009“

     •   materiálne podmienky: okrem kmeňových učební tried dve učebne na vyučovanie IKT, jedna interaktívna tabuľa, učebňa pre vyučovanie jazykov, špeciálna učebňa na vyučovanie chémie, fyziky; zrekonštruovaná budova v rámci dotácie z eurofondov

     o   skvalitňovanie materiálnych podmienok pre prácu postupnou rekonštrukciou priestorov: vybudovaný interiér telocvične a priľahlých sociálnych zariadení, rekonštrukcia elektro, vytváranie podmienok pre prácu učiteľov postupným budovaním kabinetov, odbornej učebne varenia, revitalizácia areálu školy vysádzaním okrasných rastlín a starostlivosť o ne

     o   dve trávnaté ihriská s rozmermi hádzanárskych, jedno volejbalové, možnosti využívať areál školy pre šport i pre oddych

      

      

     Materská škola:

     •   dve triedy s celodennou prevádzkou

     •   štyri kvalifikované učiteľky

     •   v rámci projektu interkulturálne vzdelávanie v materských školách vyučovanie nemeckého jazyka

     •   podmienky pre dobrú aklimatizáciu detí MŠ na život v základnej škole: v rámci spolupráce so základnou školou využívanie učebne IKT a telocvične, spoločné niektoré podujatia

     •   materiálne podmienky: dve kmeňové triedy, možnosť využívať trávnaté ihriská v areáli školy

     skvalitňovanie podmienok pre prácu – rozšírením a postupnou rekonštrukciou priestorov

      

                              

     Školský klub detí:

     jedna kvalifikovaná vychovávateľka

     práca v priestoroch základnej školy v zrekonštruovanej učebni

      

     Školská jedáleň

     využívaná deťmi MŠ, žiakmi ZŠ a zamestnancami školy, možnosť stravovania cudzích stravníkov
      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

  • MŠ- rozlúčka
  • Veľká noc v škôlke
  • Šafránkovo gazdovstvo
  • Na návšteve u prvákov
  • MŠ- deň matiek
  • Zápis detí do prvého ročníka
  • Plavecký výcvik
  • Všetkovedko
  • ZŠ- divadelné predstavenie
  • Zima v škôlke
  • Knižnica
  • Jar v škôlke