• Umelecké súťaže

    • 2018 / 2019

      

      

     Vyhodnotenie školského kola výtvarnej súťaže

     pre mladých v módnom návrhárstve

     „MODEL 2019“

      

     7.A

     Hana Švecová

     Veronika Mateovičová

      

     9.A

     Gabriela Balážová

     Katarína Vanesa Kopčová

     Blahoželáme!

      

     Vernisáž s vyhodnotením súťaže s módnou prehliadkou súťažných modelov a doplnkov je v Senici plánovaná na 30.4.2019.

     Výstava bude 3 týždne verejne prístupná.

      

      

      

      

     Vyhodnotenie školského kola regionálnej detskej výtvarnej súťaže

     „ORNAMENT“

      

     1. kategória:

     Margaréta Včelková

      

     1. kategória:

     Šimon Chudík

     Alexandra Tóthová

     Giuseppe Muglia

      

     1. kategória:

     Alexandra Mravcová

     Simona Ikhardtová

     Ema Maslínová

     Natália Burská

     Rebeca Balejová

      

     1. kategória:

     Lukáš Ščepka

     Bianka Hudecová

     Blahoželáme!

      

      

      

     Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „ Ženy a profesie v modernom svete“:

                                                   témy: „ Moja mama je superhrdina“

                                                              „ Čím budem, keď vyrastiem“

     Víťazné práce školského kola:

     II.A

     Adriana Kudlová

     Eva Vaňková

     Margaréta Včelková

     Lukáš Hrica

     Matúš Dovalovský

     Nicolas Grulich

     Alžbeta Švecová

      

     IV.A

     Viktória Vaňková

     Vanesa Thȕringer

     Natália Galbová

     Gabriel Bolaček

     Samuel Kovár

     Tomáš Mateovič

     Vanda Smolárová

     Blahoželáme!

     ____________________________________________________________________________________________

      

      

     Vo štvrtok, 7. februára 2019, sa konalo školské kolo súťaže  Hurbanov pamätník.

      

     Pochvalu za účasť získali:

      

     Tamara Kimličková z II.A

     Leo Alexander Šír z II.A

     Oleg Ivan Lopatník z II.A

     Tamara Maslínová z III.A

     Alexandra Tóthová z III.A

     Michaela Olejníková z III.A

     Erik Safian z III.A

     Vanda Smolárová zo IV.A

      

     Postup do obvodového kola:

      

     1. miesto za prednes poézie v I. kategórii  Lukáš Hrica z II.A
     1. miesto za prednes prózy v I. kategórii  Matúš Mráz z III.A

      

     1. miesto za prednes prózy v II. kategórii  Michaela Vojková zo VI.A

      

     Obvodové kolo sa uskutoční 15. februára 2019 v Kútoch. Postupujúcim žiakom prajeme veľa úspechov!

      

     ______________________________________________________________________________________________________

      

     Vyhodnotenie školského kola výtvarnej súťaže

     Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

     „Veď aj ja som záchranár“

      

     Do okresného kola v Senici boli zaslané práce žiakov:

      

     II. kategória ( žiaci ZŠ 1. stupňa):

     Tamara Kimličková II.A

     Adriana Kudlová II.A

     Eva Vaňková II.A

     Barbora Kovaničová III.A

      

     III. kategória ( žiaci ZŠ 2. stupňa):

     Alexandra Mravcová VII.A

     Christopher Malcovič VII.A

     Lucia Pobjecká VII.A

     Pavol Hromkovič VIII.A

     Hanka Halešová VIII.A

      

      Blahoželáme!

      

      

      

      

     Vyhodnotenie súťaže

     ARANŽOVANIE Z PLODOV JESENE

     2018 / 2019

     Vyhlasovateľ súťaže: ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur.

      

     Víťazi:

     1. miesto:   Tobias Vaniš - III.A
     2. miesto:   Erik Safian - III.A
     3. miesto:   Alexander Muglia - III. A

         

     Víťazom blahoželáme!

      

     Ďakujeme všetkým zúčastneným za námahu a pekné práce!

      

      

     2017 / 2018

      

     Vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže v „Kreslení a maľovaní o požiarnej ochrane“:

     Ocenenie získal:

     ŠIMON   CHUDÍK z 2.A

          

     Blahoželáme!

      

      

      

      

     Vyhodnotenie školského kola výtvarnej súťaže

     SLOVENSKO,

     KRAJINA V SRDCI EURÓPY

      

     Téma 2. vekovej kategórie ( 11- 15 rokov): Ilustrovaná ústava“.

      

     Postup do celoslovenského kola:

     Veronika Pucová 9.A

     Kristína Wolfová 9.A

     Gabriela Majzúnová 9.A

      

      

     Prajeme  Vám veľa šťastia!

     Vyhodnotenie školského kola súťaže

     v kreslení a maľovaní o požiarnej ochrane

     Postupujúce práce žiakov:

      1.A

     Alexandra Janečková, Adam Božík, Tamara Kimličková, Filip Mravec

      

      2.A

     Alexandra Tóthová, Šimon Chudík, Tamara Maslínová, Šimon Macejka, Tobias Vaniš

      

     3.A

     Natália Galbová, Diana Šmidová, Tomáš Mateovič, Gabriel Bolaček, Vanda Smolárová, Samuel Kovár, Tibor Taraj

      

      4.A

     Karolína Petrášová, Samuel Mravec, Sebastián Nemčovský, Matej Holúbek, Jakub Vlk, Lukáš Kočiš, Dárius Galba

      

      

      

      5.A

     Rebecca Balejová, Nina Smrtičová, Ema Maslínová, Nadežda Farkašová, Tamara Varcholová    

        

      

     Prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

      

     Vyhodnotenie školského kola výtvarnej súťaže

     Zver v našich lesoch

     Organizátori:

     Obvodná poľovnícka komora pre okresy Senica a Skalica

     Základná umelecká škola Senica

     Spoločný školský úrad Senica

      

     Do obvodového kola boli zaslané práce žiakov:

     II. k a t e g ó r i a:

     1.A – Dávid Včelka

     2.A – Tamara Maslínová, Erik Safian

     3.A – Vanda Smolárová, Vanesa Thȕringer, Natália Galbová, Diana Šmidová

     4.A – Sofia Smolárová, Karolína Petrášová, Ján Baláž

      

     III. k a t e g ó r i a:

     5.A – Andrej Kuzmín, Veronika Štefanková, Kristian Adamovič, Tamara Varcholová,   Jozef Kovanič, Denis Galba

     6.A – Sophia Hromkovičová, Klára Kočišová, Christopher Malcovič, Alexandra Mravcová

      

     Vyhodnotenie prác sa uskutoční 22. marca 2018 v MsKS v Senici.

      

     V stredu, 28. februára 2018, sa konalo školské kolo súťaže  Hurbanov pamätník.

      

     Pochvalu za účasť získali:

     Tamara Maslínová z 2.A

     Diana Šmidová z 3.A

      

     Postup do obvodového kola:

      

     1. miesto za prednes poézie v I. kategórii  Barbora Kovaničová z 2.A
     1. miesto za prednes prózy v I. kategórii  Vanda Smolárová z 3.A

      

     1. miesto za prednes prózy v II. kategórii  Michaela Vojková z 5.A

      

     Obvodové kolo sa uskutoční 14. marca 2018 v Kútoch. Postupujúcim žiakom prajeme veľa úspechov!

      

      

      

      

      

      

     XXXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

     VESMÍR OČAMI DETÍ

     Organizátor:

     Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Záhorské osvetové stredisko v Senici.

     Vyhodnotenie školského kola:

     2. k a t e g ó r i a:

      

     1.A

     Tamara Kimličková

     Matúš Dovalovský

     Alexandra Janečková

     Margaréta Včelková

     Adriana Kudlová

     Oleg Ivan Lopatník

     3.A

     Vanessa Thȕringer

     Vanda Smolárová

      

      

     3. k a t e g ó r i a :

      

     5.A

     Rebecca Balejová

     Jozef Kovanič

     Natália Burská

     Michaela Vojková

     Nina Smrtičová

     Ema Maslínová

     Andrej Kuzmín

     Nadežda Farkašová

      Prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

      

     Výsledky regionálneho  kola výtvarnej súťaže Farby jesene

      

     V III. kategórii (2.stupeň) získala 1.miesto: Veronika Pucová z 9.A triedy. Pucova.pdf

      

                                                                                                                      Blahoželáme !

      

      

     Vyhodnotenie súťaže

     Aranžovanie z plodov jesene

     1. miesto:   Tobias Vaniš - 2.A
     2. miesto:   Diana Šmidová - 3.A
     3. miesto:   Michaela Vojková - 5. A

              

     Víťazom blahoželáme!

     Ďakujeme všetkým zúčastneným za námahu a pekné práce!

      

      

     Vyhodnotenie okresného kola

     súťaže v kreslení a maľovaní o požiarnej ochrane

      

     Ocenenie získali:

     SAMUEL KOVÁR 2.A

     MATEJ HÚŠEK 6.A

      

     Blahoželáme!

      

      

     Vyhodnotenie školského kola súťaže v kreslení a maľovaní  o požiarnej ochrane

      1.A- Kovaničová, Sýkora 

      2.A- Kovár, Thȕringer, Smolárová

      3.A- Poláková, Vicenová, Kočiš, Petrášová, Holúbek

      4.A- Farkašová, Balejová

      5.A- Kočišová, Pobjecká

      6.A-Smolárová, Holúbek, Hromkovič, Halešová, Hušek, Peričková

     7. A- Spustová

        

     Prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

      

      

      

      

      

     Vyhodnotenie školského kola regionálnej výtvarnej súťaže

     LOGO BEŤÁRIKA

     organizovanej

     Centrom voľného času Beťárik v Šaštíne - Strážach

      

     6.A

     Hanka Halešová, Matej Hušek, Adrian Daniel, Vanesa Smolárová

     7.A

     Sára Spustová, Michaela Zajícová, Juraj Celláry

      

     Blahoželáme!

      

     Obvodové kolo Hurbanovho pamätníka

      

     sa konalo 7. marca 2017 v Kútoch. Našu školu reprezentovali traja súťažiaci. Dvaja z nich boli úspešní:

     Vanda Smolárová – 3. miesto v prednese prózy v 1. kategórii,

     Pavol Hromkovič – 3. miesto v prednese poézie v 2. kategórii.

     Srdečne blahoželáme!

     V utorok, 28. februára 2017, sa konalo školské kolo súťaže  Hurbanov pamätník.

      

     Pochvalu za účasť získali:

     Gabriel Bolaček z 2.A

     Michaela Vojková zo 4.A

     Vanesa Smolárová zo 6.A

      

      

     Postup do obvodového kola:

     1. miesto za prednes poézie v 1. kategórii Jakub Vlk z 3.A
     1. miesto za prednes poézie v 2. kategórii  Pavol Hromkovič zo 6.A
     1. miesto za prednes prózy v 1. kategórii  Vanda Smolárová z 2.A

      

     Obvodové kolo sa uskutoční 7. marca 2017 v Kútoch. Postupujúcim žiakom prajeme veľa úspechov!

      

      

      

      

     Vyhodnotenie regionálneho kola výtvarnej súťaže FARBY JESENE

      

     Karolína Petrášová 3.A  – 2. miesto v I. kategórii

     Jozef Malík 6.A              – 3. miesto v II. kategórii

     Sára Spustová 7.A         – 3. miesto v III. kategórii

      

     Blahoželáme!

      

     Vyhodnotenie školského kola výtvarnej súťaže

     Farby jesene

     1. kategória:

     Alexander Sýkora – 1.A

     Alexandra Tóthová – 1.A

     Karolína Petrášová – 3.A

     Natália Poláková – 3.A

      

     1. kategória:

     Veronika Štefanková – 4.A

     Rebacca Balejová – 4.A

     Adrian Daniel – 6.A

     Matej Hušek – 6.A

     Karin Oravcová – 6.A

     Lukáš Holúbek – 6.A

     Hanka Halešová – 6.A

     Vanesa Smolárová – 6.A

     •  

      

     1. kategória:

     Sára Spustová – 9.A

     Aneta Varcholová – 9.A

      

     Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

      

     Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

     „Záchranár civilnej obrany – Môj kamarát“

      

     Do okresného kola boli zaslané práce žiakov:

      

     Vanesa Thȕringer    – 2.A

     Natália Zajícová      – 5.A

     Hanka Halešová      – 6.A

     Filip Lukáš              – 7.A

     Marek Katerinec      – 9.A

     Viktória Ružičková – 9.A

     Patrik Pobjecký       – 9.A

     Blahoželáme!

      

     Šarkaniáda

     Aj keď to tento rok s počasím nevyzeralo ružovo, nakoniec sa nám predsa len podarilo zorganizovať šarkaniádu, ktorá sa konala 13.10.2016. Oproti predchádzajúcim ročníkom sme však mierne pozmenili pravidlá – rozhodli sme sa totiž oceniť len vlastnoručne vyrobené šarkany.

     1. miesto – Alexander Muglia /1.A/

     2. miesto – Erik Safian /1.A/

     3. miesto – Tomáš Mateovič /2.A/

      

     Ďalším žiakom sme udelili pochvalné uznanie za vlastnoručne vyrobené šarkany.

     Tamara Maslínová /1.A/

     Lucia Šírová /2A/

     Patrik Polašek /2.A/

      

      

      

      

      

      

      

     5.10.2016

      

     Vyhodnotenie súťaže

     Aranžovanie z plodov jesene

     1.      miesto:   Dominika Božíková - 8.A

     2.      miesto:   Andrej Kuzmín - 4.A

     3.      miesto:   Silvia Vicenová - 3. A

                   Ema Maslínová - 4.A

      

     Pochvalné uznanie za originálnu menovku: Michaela Vojková -  4.A

                                                                                   Tobias Vaniš - 1.A

      

     Víťazom blahoželáme!

      

      

      

     2015/2016

     Borinkin sláviček

      

     Dňa 13. apríla 2016 sa v ZUŠ Šaštíne-Strážach uskutočnil 4. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových piesní pod názvom Borinkin sláviček. Našu školu reprezentovali: Jakub Vlk z 2.A triedy, ktorý zaspievala ľudovú pieseň Mám ja kosu, Hanka Halešová z 5.A triedy, ktorá sa predstavila piesňou Oči, oči, čierne oči a Pavol Hromkovič taktiež z 5.A triedy zasa piesňou Neorem, nesejem. Jakub získal 2. miesto a Pavol 1. miesto. Za mimoriadny spevácky výkon mu bola udelená cena pani      Ing. M. Vítovcovej.

     Blahoželáme!


      

      

     V utorok, 7. marca 2016, sa konalo školské kolo súťaže  Hurbanov pamätník.

      

     • Pochvalu  za účasť získali:

     Sebastian Nemčovský - 2. A 

     Gabriel Valovič, Dominik Čulen, Michaela Vojková  -  3. A

     Sára Spustová – 6.A

      

      

     Postup do obvodového kola:

     1. miesto za prednes poézie v 1. kategórii získal Jakub Vlk -  2.A
     1. miesto za prednes poézie v 2. kategórii získala Bianka Hudecová -  4.A
     1. miesto za prednes prózy v 2. kategórii získal Pavol Hromkovič -  5.A

      

     Obvodové kolo bude 17. marca 2016 v Kútoch. Prajeme veľa úspechov!

     Vyhodnotenie školského kola výtvarnej súťaže

     Voľne žijúca zver

      

     Do obvodového kola boli zaslané práce žiakov z:

     1.A – Vanesa Thüringer

     2.A – Karolína Petrášová

     4.A – Veronika Mateovičová, Andreas Žiška, Erik Kutný, Klára Kočišová

      

     Vyhodnotenie prác sa uskutoční 18. marca 2016 v MsKS v Senici.

     .......................................................................................................................................................

      

     Vyhodnotenie školského kola výtvarnej súťaže

     VESMÍR OČAMI DETÍ

      

     2.A

     Karolína Petrášová

     Adam Krásny

     Ivana Čermáková

      

     3.A

     Jozef Kovanič

     Michaela Vojková

     Rebecca Balejová

     Simona Hrušovská

      

     4.A

     Stanislav Pavliš

     Natália Zajícová

     Sára Trnková

      

     Prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

      

      

      

     Tento školský rok sme sa zapojili do novej výtvarnej súťaže

     Najkrajšia vianočná pohľadnica,

     ktorú vyhlásilo CVČ Beťárik v Šaštíne – Strážach.

     Vyhodnotenie výtvarnej súťaže- obvodové kolo

      

     1. kategória
     1. miesto     Michaela Vojková          3.ročník                 ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
     2. miesto     Natália Jurkovičová         1. ročník                 ZŠ Smolinské
     3. miesto     Timotej Vrablec               1. ročník                 ZŠ Šaštín – Stráže

      

     Čestné uznanie:   David Daniel                 2. ročník                  ŠZŠ Gbely

                               Klára Vajdová               2. ročník                  ZŠ Štefanov

      

     1. kategória
     1. miesto    Viktória Martinkovičová   9. ročník             ZŠ Sekule
     2. miesto   Kristína Pavlišová         6. ročník            ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
     3. miesto    Miroslav Daniel              6. ročník             ŠZŠ Šaštín – Stráže

      

     Čestné uznanie: Viktória Pechová      6. ročník     ZŠ Štefanov

      

     Víťazi školského kola:

     1. A -   Vanesa Thȕringer

      

      

     3. A  -  Rebecca Balejová ( 4 pohľadnice)

     Nadežda Farkašová            

               Jozef   Kovanič

               Ema Maslínová

               Michaela Vojková

      

                  6. A –   Kristína Pavlišová

                         Milan Jurčák

                         Laura Farkašová

      

      

                7. A –   Peter Haleš

                         Adela Kunšteková

      

               9. A –   Daniela Čermáková

                        Michaela Vaculová ( 2 pohľadnice)

                       Vladimír Vidovič

      

      

     Veľa úspechov v obvodovom kole!

      

      

      

      

      

     Šarkaniáda

     Aj tento rok sme na školskom dvore vypustili šarkanov. 

      

     O c e n e n i a:

      

     Simona Hájková /4.A/ - šarkan s najdlhším chvostom,

     Erik Kutný /4.A/ - najdlhšie lietajúci šarkan,

     Veronika Štefanková /3.A/ - najväčší šarkan,

     Rebecca Balejová /3.A/ - najvyššie lietajúci šarkan.

      

     Víťazom blahoželáme!

      

     Budúci školský rok sa tešíme aj na vlastnoručne vyrobených šarkanov!

      

      

     Ochranárik očami detí

     V súvislosti s propagáciou civilnej obrany a európskeho čísla tiesňového volania 112, sa žiaci 1. stupňa zapojili do výtvarnej súťaže na tému: „Ochranárik očami detí“.

      

     Víťazné práce školského kola:

                                                          Vanda Smolárová – 1.A

                                                          Vanesa Thüringer – 1.A

                                                                                                                           Veľa úspechov v okresnom kole!

      

     Okresné kolo súťaže Ochranárik očami detí

     3. miesto  v okresnom kole získala prváčka Vanda Smolárová, ktorá si ocenenie prevzala na vernisáži , ktorá sa uskutočnila 1. decembra 2015 v Záhorskom osvetovom stredisku Senica.

           Blahoželáme!

      

     Aranžovanie z plodov jesene.

     Aj tento rok sme usporiadali súťaž pre kreatívnych žiakov, ktorí z plodov jesene vedia vytvoriť krásne dekorácie – Aranžovanie z plodov jesene. Oproti minulým rokom sa do súťaže zapojilo síce menej žiakov, no aj tak sme mali z čoho vyberať.

     1.       miesto – Sophia Hromkovičová /4.A/

     2.       miesto – Andrej Kuzmín /3.A/

     3.       miesto – Veronika Mateovičová /4.A/

     Výhercom blahoželáme!

      

      

     Beťárikov sláviček

         Dňa 25. 3. 2015 sa v Šaštíne-Strážach uskutočnil už tretí ročník regionálnej súťaže v speve ľudových piesní Beťárikov sláviček. Súťaže sa zúčastnilo 27 detí, ktorí boli rozdelení do troch kategórií.

     Našu školu reprezentovali Karolína Petrášová z 1.A triedy, Pavol Hromkovič a Hanka Halešová zo 4.A triedy. O výsledkoch rozhodovala trojčlenná porota. Prišli aj mnohí hostia – priaznivci ľudovej hudby a najmä bývalí členovia folklórneho súboru Borinka. Z našich žiakov sa najlepšie umiestnil Pavol Hromkovič, ktorý sa vo svojej kategórii umiestnil už po tretíkrát na 1. mieste  a zároveň sa stal držiteľom ocenenia za mimoriadny spevácky výkon – Ceny Ing. Márie Vítovcovej (vedúcej úspešnej Borinky).

           Našim speváčikov ďakujeme za vzornú reprezentáciu a Paľkovi k úspechu srdečne blahoželáme.

     (foto)

                   

      

      

     V utorok 10. marca 2015 sa konalo školské kolo súťaže

       Hurbanov pamätník.

     Pochvalu za účasť získali:

     Jakub Vlk z 1.A

     Oliver Bolaček a Veronika Štefanková z 2.A

     Bianka Hudecová a Stanislav Pavliš z 3.A

     Vanesa Smolárová zo 4.A triedy.

     Postup do obvodového kola :

      

     1. miesto za prednes poézie v 1. kategórii získal Jozef Kovanič z 2.A
     1. miesto za prednes prózy v 1. kategórii získala Rebecca Balejová z 2.A
     1. miesto za prednes prózy v 2. kategórii získal Pavol Hromkovič zo 4.A triedy.

      

     Obvodové kolo bude 1. apríla 2015 v Kútoch.

      Prajeme veľa úspechov!

      

      

      

      Vyhodnotenie súťaže

     Aranžovanie z plodov jesene.

      

      

                    1. miesto  Andrej Kuzmín /2.A/

                             2. miesto Rebecca Balejová /2.A/

                             3. miesto Lukáš Holúbek /4.A/ 

      

      

     Výhercom gratulujeme!

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

  • MŠ- rozlúčka
  • Veľká noc v škôlke
  • Šafránkovo gazdovstvo
  • Na návšteve u prvákov
  • MŠ- deň matiek
  • Zápis detí do prvého ročníka
  • Plavecký výcvik
  • Všetkovedko
  • ZŠ- divadelné predstavenie
  • Zima v škôlke
  • Knižnica
  • Jar v škôlke