• Šport

    •  

      

      

     Plavecký výcvik

      

                 V dňoch 21.03.,26.03.,28.03.,02.04. a12.04. 2019 žiaci prvého stupňa absolvovali plavecký výcvik v mestskej plavárni Senica. Z ročníkov 1., 2., 3., a 4. sa zúčastnilo výcviku  45 žiakov. Plavecký výcvik prebiehal v rozsahu 10 hodín. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín, podľa plaveckých schopností. Na záver absolvovali pretek v plávaní na 50m, 25m a 12,5m. V každej skupine boli vyhodnotení najrýchlejší traja plavci. Všetci plavci boli odmenení medailou, diplomom a sladkým darčekom. Každý plavec získal veľa nových skúseností.

      

     Vyhodnotenie

      

     1.skupina  1. miesto Alexander  Muglia 3. A

                       2. miesto Alexandra  Tóthová 3. A

                       3. miesto  Vanda  Smolárová  4. A

      

     2. skupina 1. miesto Tobias  Vaniš  3. A

                       2. miesto Lukáš   Hrica  2. A

                       3. miesto  Patrik  Uher  1. A

      

     3. skupina  1. miesto Alexander  Sýkora 3. A

                        2. miesto Matúš Mráz  3. A

                        3. miesto Nicolas Grulich 2. A

      

     4. skupina  1. miesto Dušan  Včelka 2. A

                        2. miesto Viktória Machatová  4. A

                        3. miesto Tomáš  Vojko  1. A

      

      

     Veľký úspech našich mladých atlétov.

     Dňa 8. mája 2018 družstvo starších žiakov AK Borský Svätý Jur (Matej Holúbek, Simon Daniel, Jakub Vlk, Viktória Danielová, Karolína Petrášová, Sofia Smolárová) zvíťazilo v 3. kole detských atletických pretekov P-T-S v Piešťanoch a vybojovali si postup na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v Šamoríne. Prvenstvo si domov odniesli i mladší žiaci(Nicolas Grulich, Matúš Dovalovský, Matúš Chovanec, Alexandra Janečková, Alžbeta Švecová, Margaréta Včelková). V štafetovej lige sa obidve družstvá umiestnili na 2. mieste. K výborným výkonom a k postupu im srdečne blahoželáme.

      

     2017

     V piatok 16. júna sa 8-členné družstvo zložené zo štyroch chlapcov a štyroch dievčat 4. a 5. ročníka zúčastnilo v Sekuliach športového zápolenia „Bavme deti športom“. Žiaci si zmerali sily v piatich športových disciplínach v rámci projektu Detská atletika. Zo štyroch súťažných družstiev sme sa umiestnili na 1. mieste. Úspech sme dosiahli i v jednotlivcoch. Na 1. mieste sa umiestnila  S. Hromkovičová a na 2. mieste N. Zajícová a A. Žiška.

     Za dosiahnuté športové výkony im blahoželáme!

      

      

                     

     Cez víkend dňa 21. mája sa 8- členné družstvo zložené zo štyroch chlapcov a štyroch dievčat našej školy zúčastnilo v Skalici atletickej súťaže Detská P-T-S. Žiaci súťažili v šiestich športových disciplínach. Hoci sa umiestnili na nepopulárnom štvrtom mieste, domov si odniesli pekné zážitky a priateľstva so žiakmi susednej ZŠ Sekule.

     foto

      

     Detské atletické preteky v Senici

     Dňa 7. júna 2016 sa v Senici na Námestí oslobodenia konali Detské atletické preteky.

     Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: S. Pavliš, S. Hajdin, A. Žiška, K. Hrnčiar, L. Pobjecká, S. Hromkovičová, S. Trnková, K. Kočišová (všetci zo 4.A triedy) a D. Čulen ako náhradník (z 3.A triedy). Súťažilo sa v nasledovných disciplínach: skok do diaľky z miesta štafetovou formou, štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky, beh cez frekvenčný rebrík, odhod z kolien plnou loptou cez hlavu, skoky do strán, prekážková dráha „Formula“, hod detským oštepom a preskakovanie olympijských kruhov. Z dvanástich družstiev sa naše družstvo umiestnilo na 3. mieste.

     Za výborné výkony im blahoželáme.

      

      

     Š K O L A   R O K A   2 0 1 4 / 2 0 1 5                                                    

                 Športová súťaž Škola roka pokračovala i v tomto školskom roku disciplínami, ktorých organizátormi boli Spoločný školský úrad Senica,  Okresná asociácia športu na školách Senica, CVČ „Stonožka“ Senica a CVČ „Beťárik“ Šaštín-Stráže.            Školy boli tentokrát rozdelené a hodnotené v kategórii do 300 a nad 300 žiakov.

      

     Š k o l y   d o   3 0 0   ž i a k o v

     1. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur                        94 bodov                                                   

     2. ZŠ Jablonica                                                68 bodov                                        

     3. ZŠ s MŠ Senica                                           66 bodov                                         

     4. ZŠ Sekule                                                    41 bodov                                                     

     5. ZŠ Lakšárska Nová Ves                              32 bodov                                                     

     6.  ZŠ Gymnázium Senica                               26 bodov                                                      

     7. ZŠ Cerová                                                    25 bodov                                   

     8. ZŠ Štefanov                                                 10 bodov                                            

     8. ZŠ Čáry                                                        10 bodov                                                  

     9. ZŠ Dojč                                                          6 bodov

     9. ZŠ Sobotište                                                  6 bodov

      

     Š k o l y   d o   3 0 0   i   n a d   3 0 0   ž i a k o v   s p o l u

     1.   ZŠ Senica, Sadová                        156 bodov                                                    

      2.   ZŠ Senica, Komenského               107 bodov                                                    

     3.   ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur             94 bodov                                                     

     4.   ZŠ Senica, V. P. Tótha                     70 bodov                                                     

     5.   ZŠ Jablonica                                     68 bodov                                                       

     6.   ZŠ s MŠ Senica                                66 bodov                                                    

     7.   ZŠ Borský Mikuláš                            65 bodov                                                    

     8.   ZŠ Šaštín Stráže                               52 bodov                                                    

     9.   ZŠ Sekule                                          41 bodov                                                   

     10. ZŠ Kúty                                              34 bodov                                                     

     11. ZŠ Lakšárska Nová Ves                    32 bodov                                                    

     12. Gymnázium Senica                            26 bodov                                                   

     13. ZŠ Cerová                                          25 bodov                                                    

     14. ZŠ Stefanov, ZŠ Čáry                        10 bodov                                                     

     15. ZŠ Dojč, ZŠ Sobotište                          6 bodov

                

             Ako ukazujú celkové výsledky, obhajoba prvenstva z minulého roka bola viac ako presvedčivá. Rozhodujúci bol zisk bodov v týchto súťažiach:

      

     Majstrovstvá okresu

     Cezpoľný beh: družstvo dievčat 1. miesto (Z. Švejdová – prvá medzi jednotlivcami, K. Štvrtecká – druhá medzi jednotlivcami, V. Ružičková)

     Ľahká atletika: Zuzana Švejdová – 1. miesto v behu na 800 metrov

                               Zdeněk Švejda –   1. miesto v behu na 1 000 metrov

                               Štefan Danihel -      2. miesto vo vrhu guľou

     Basketbal: družstvo chlapcov – 1. miesto (Š. Danihel, Z. Švejda, D. Švejda, D. Kopča, F. Dérer, M. Baleja, V. Vidovič, J. Stanek)     

     Beh M. Zavarskej: družstvo dievčat 2. miesto (Z. Švejdová, V. Krásna, K. Štvrtecká, D. Božíková)      

     Stolný tenis: družstvo dievčat – 2. miesto (Z. Švejdová, V. Pucová, V. Ružičková), družstvo chlapcov – 5. miesto (V. Vidovič, J. Stanek, M. Baleja, D. Kopča)

     Malý futbal: družstvo starších chlapcov (tvorili ho basketbalisti) – 4. miesto

     Majstrovstvá Trnavského kraja

     Cezpoľný beh: družstvo dievčat – 2. miesto (Z. Švejdová – prvá medzi jednotlivcami, K. Štvrtecká, D. Božíková), Z. Švejda – štvrtý medzi jednotlivcami

     Ľahká atletika: Z. Švejda – 4. miesto v behu na 1 000 metrov                                                                Z. Švejdová – 6. miesto v behu na 800 metrov

     Hľadáme nových olympionikov: družstvo v zložení T. Kadlic – Z. Švejdová – 3. miesto v behoch na 60 a 600 metrov, postup Z. Švejdovej ako víťazky medzi jednotlivcami na celoslovenské finále  

     Basketbal: družstvo chlapcov – 2. miesto (víťazná zostava z majstrovstiev okresu)

      

     Majstrovstvá Slovenskej republiky

     Cezpoľný beh: Z. Švejdová – 4. miesto

      

              Aj  na základe týchto výsledkov je zrejmé, že najlepšími športovcami školy v školskom roku 2014/2015 sa zaslúžene stali Zdeněk ŠvejdaZuzana Švejdová.

              Poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy patrí všetkým uvedeným chlapcom a dievčatám, osobitne však tým, ktorí našu školu opúšťajú: Zdeněk Švejda, Denis Švejda, Štefan Danihel, Filip Dérer a Dominik Kopča.                                                                        

                 V závere môžeme konštatovať, že kvalitná trénerská práca p. uč. Jozefa Baláža, Jána Dobiáša Branislava Baláža aj v tomto roku priniesla svoje ovocie.

                

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Najlepší športovci školy         

     Už viac ako dve desaťročia súťažia žiaci našej školy o titul Športovec, Športovkyňa školy. Nositeľmi tohto titulu boli napr. P. Prevaj, J. Machata, E. Rozborová, J. Emrichová a mnohí ďalší.                                                 

     Od roku 2006/2007 sme upravili pravidlá pre zisk bodov do tejto súťaže. Žiaci 5. – 9. ročníka majú možnosť zúčastňovať sa športových podujatí v rámci školy (medzitriedne turnaje v kolektívnych športoch i individuálnych disciplínach), tí najlepší potom reprezentujú školu v súťažiach, ktoré organizujú CVČ alebo SŠÚ, a získavajú tzv. bonusové body. Od tohto roku je doplnkovou súťažou i Najlepšia športová trieda, tu sa však zaratávajú len výsledky z medzitriednych turnajov.

     Od uvedeného roku prinášame prehľad nositeľov tohto titulu.

     Školský rok              Mená (roč.)                                

     2006/2007             Martin Štvrtecký (9.)        M.R. Palkovičová    (5.)

     2007/2008             Dominik Celláry   (7.)      M.R. Palkovičová    (6.)

     2008/2009             Dominik Celláry   (8.)      M.R. Palkovičová    (7.)

     2009/2010             Marián Belanský  (8.)       Lucia Halešová        (8.)

     2010/2011             Martin Prokeš       (9.)      Dominika Dérerová   (9.)

     2011/2012             Róbert Studenič   (8.)      Simona Halešová      (7.)

     2012/2013             Jakub Troják        (9.)      Simona Halešová      (8.)

     2013/2014             Martin Mikulič      (9.)       Zuzana Švejdová     (5.)    

     2014/2015             Zdeněk Švejda     (9.)       Zuzana Švejdová     (6.)     

      

      

     Súrodenci Švejdovci nesklamali

       

     19.5.2015 sa v Gbeloch uskutočnil 8. ročník Záhoráckej olympiády v atletike pre plnoorganizované školy. Podujatia sa zúčastnilo 14 škôl tohto typu, pretekalo sa bez rozdelenia do vekových kategórií.

     Našu školu reprezentovali 4 zástupcovia: v skoku do diaľky obsadil Dominik Kopča 6. miesto výkonom 502 cm, v behu na 1000 m skončil Tomáš Kadlic dvanásty časom 3:36 min. (osobný rekord si zlepšil o 11 sek.), Zdeněk Švejda potvrdil svoje kvality a v tejto disciplíne získal striebornú medailu časom 3:01 min. V behu na 800 m už tradične nenašla premožiteľku Zuzana Švejdová a suverénne zvíťazila časom 2:40 min.

     Opäť jedna z výborných reprezentácií nášho školského športu!

      

      

     Na Senicu „nemáme“

     13. mája 2015 sa na umelej tráve v Senici aj za účasti nášho družstva uskutočnilo MO žiakov v malom futbale. Vzhľadom na postavenie žiakov a dorastencov v oblastných majstrovstvách vo veľkom futbale sme si kládli pomerne vysoké ciele a ako ukázal priebeh turnaja, boli skutočne reálne. Postupne sme zdolali Dojč 4 : 0, Cerovú 2 : 0, Čáry 2 : 1 a o postup do semifinále Štefanov 2 : 0, čo znamenalo účasť v záverečných bojoch s troma družstvami zo Senice.                           

     Naším semifinálovým súperom  bolo Gymnázium Senica, ktoré síce počas celého zápasu pôsobilo futbalovejším dojmom a malo viacero príležitostí na strelenie gólov, no vynikajúci výkon brankára Filipa Dérera a obetavý výkon hráčov v poli spôsobili, že v závere zápasu (a podľa mnohých aj po uplynutí riadneho hracieho času) viedlo naše družstvo 2 : 1.         A nebolo ani prekvapením, že po dosiahnutí vyrovnávajúceho gólu rozhodca zápas okamžite ukončil. Ani v rozstrele zo značky pokutového kopu sme neboli bez šancí, no rozhodujúcu penaltu, ktorá by znamenala postup do finále, sme nepremenili. Zápas o 3. miesto proti IV. ZŠ Senica bol už len formálnou záležitosťou, unavené družstvo (psychicky i fyzicky, keď posledné tri zápasy sme hrali prakticky bez prestávky) podľahlo súperovi 0 : 3 a obsadilo celkove 4. miesto.    

     Ak vezmeme do úvahy, že v Senici je niekoľko žiackych družstiev, ktoré hrajú vysoké slovenské súťaže, a fakt, že postup do finále bol na dosah, vystúpenie našich chlapcov možno považovať za ďalší úspech  mládežníckeho športu u nás. 

                                                                                                                                                                                                                          

     Konečné poradie:

     1. III. ZŠ Sadová Senica
     2. Gymnázium L. Novomeského Senica
     3. IV. ZŠ Senica
     4. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur

      

     Jozef Baláž

      

      

     ZÁHORÁCKY KOLOTOČ DETSKÝCH ATLETICKÝCH SÚŤAŽÍ

     Záhorácky detský bežecký pohár v tomto roku vstúpil do svojho jubilejného, 5. ročníka. Jeho pravidelnými a veľmi úspešnými účastníkmi sú aj žiaci našej školy. ZDBP je príležitosťou pre mladé atletické nádeje nášho regiónu, aby si medzi sebou zmerali sily.

     V stále rastúcej konkurencii sa nestratili ani naše atletické nádeje.

     Tohtoročný seriál  odštartovali preteky v Hlbokom, kde sme sa z dôvodu veľkonočných sviatkov zúčastnili v skromnom počte. V kategórii prípravka dievčatá obsadila Lucia Pobjecká 4. miesto a medzi dorastencami bol Zdeněk  Švejda tretí.

     Druhým podujatím boli preteky v Šaštíne – Strážach, kde si svoju premiéru odkrútili Natália Zajícová /11.miesto/ medzi najmladšími žiačkami a Dominik Čulen /5.miesto/ v kategórii prípravkE chlapcov

     Na 11. mieste v prípravke skončili aj Kristián Hrnčiar, Lucia Pobjecká a Erik Kutný bol 12. Tomáš Kadlic medzi mladšími žiakmi bol štvrtý. Na stupne víťazov vystúpili Karolína Štvrtecká /staršie žiačky/ a Zdeněk Švejda /dorast/, keď obaja skončili na 2. mieste.

     Po dlhšej absencii zavinenej chorobou sa na štart postavila aj Zuzana Švejdová a presvedčivo zvíťazila medzi mladšími žiačkami.

                 236 žiakov súťažilo v  4. ročníku Jablonickej desiatky. Stúpajúcu formu potvrdila Zuzana Švejdová, ktorá zvíťazila v behu na 400m  a vo vynikajúcom svetle sa predstavil aj Tomáš Kadlic, ktorý skončil v tej istej kategórii druhý.  V behu na 200m bol Dominik Čulen 13., Lucia Pobjecká 9. a Sára Trnková 15

     Karolína Štvrtecká obsadila medzi staršími žiačkami i juniorkami zhodne 5. miesto.

                 Ďalšie preteky ZDBP sa uskutočnia 23. mája v Plaveckom Štvrtku.

      

      

      

      

     Naši chlapci druhí v Kraji!


     V stredu 11.3. sme sa zúčastnili ako majstri Senického okresu majstrovstiev Trnavského kraja v basketbale chlapcov.
     Zaujímavý bol úvod – slávnostný nástup a predstavenie účastníkov turnaja: ZŠ Sereď, ZŠ Trnava, ZŠ Gabčíkovo ZŠ Hlohovec, ZŠ Piešťany. Známe mestá, žiaci z „veľkých“ škôl považovaní za favoritov. Názov našej školy bol pre moderátorku problém prečítať. Za outsiderov sme však boli len do úvodného zápasu s Trnavou, v druhom zápase s Hlohovcom sme zaujali natoľko, že hala stíchla a suverénna hra našich chlapcov miestami zožínala potlesk a pochvalu. Na víťazstvo s domácou ZŠ Sereď sme nemali, to sú profesionáli hrajúci najvyššiu žiacku ligu, v každom prípade naši chlapci skončili na druhom mieste zaslúžene.
     Hrali technicky, kolektívne a rýchlo a hlavne srdcom. Aj finálový zápas odohrali naplno napriek tomu, že súper bol od začiatku favoritom.


     Výsledky:
     Borský Sv. Jur – Trnava 30 : 19
     Borský Sv. Jur – Hlohovec 36 : 13
     Sereď – Borský Sv. Jur 41 : 8


     Najlepšími strelcami v našom mužstve boli Štefan Daniel, kapitán mužstva a podľa vyjadrenia prítomných odborníkov jeden z najlepších hráčov turnaja, a Zdeněk Švejda.


     Reprezentovali:
     Štefan Daniel, Vlado Vidovič, Zdeněk Švejda, Dominik Kopča, Jakub Stanek, Martin Baleja, Denis Švejda, Filip Dérer, Gabo Sokolík.


     Poďakovanie patrí chlapcom za vzornú reprezentáciu školy a okresu a pánovi zástupcovi Jozefovi Balážovi za vedenie a prípravu chlapcov, za to, že dlohoročne ochotne a srdcom odovzdáva športové umenie generáciám svojich žiakov a umožňuje im tak prežívať chvíle podobné tým včerajším. Za organizačnú pomoc vďaka pánovi učiteľovi Jánovi Dobiášovi.

     Alena Olšovská

      

      

     Stolnotenisový turnaj žiakov v Borskom Svätom Jure

      

              20. novembra 2014 sa v telocvični ZŠ s MŠ Borský Sv. Jur uskutočnil jubilejný desiaty ročník stolnotenisového turnaja jednotlivcov O pohár riaditeľky školy. Účastníkmi boli už tradične žiaci škôl nášho mikroregiónu (Borský Mikuláš, Šaštín-Stráže, Čáry, Kúty, Sekule, Závod a Borský Sv. Jur).      Hralo sa obvyklým systémom (skupiny, osemfinále – finále, útechy). Ako ukazujú výsledky, z 32 chlapcov a dievčat sa najviac darilo reprezentantom tých škôl, ktorí už majú určité skúsenosti z majstrovských súťaží.

     Chlapci

     1. miesto:      Roman Ralbovský                ZŠ Kúty

     2. miesto:      Tomáš Michalica                 ZŠ Borský Mikuláš

     3. miesto:      Samuel Kmoško                  ZŠ Sekule   

     4. miesto:       Patrik Nemček                    ZŠ Kúty

     Útecha:         Damián Štefečka                 ZŠ Borský Mikuláš

     Dievčatá

     1. miesto:      Jana Škápiková                   ZŠ Sekule

     2. miesto:      Dominika Kovárová              ZŠ Sekule   

     3. miesto:      Ivana Zelenková                   ZŠ Sekule        

     4. miesto:      Karolína Štvrtecká               ZŠ Borský Sv. Jur

     Útecha:          Zuzana Švejdová                 ZŠ Borský Sv. Jur

             

             V závere turnaja si všetci  desiati úspešní hráči odniesli poháre, ktoré im odovzdala riaditeľka školy Mgr. Alena Olšovská.

      

      

      

     Štvrtí na Slovensku

              Športovanie je pre Základnú školu s materskou školou Borský Svätý Jur dlhodobo samozrejmé a prirodzené. Od celoročnej súťaže masového charakteru typu súťaže Športovec – športovkyňa školy a najlepšia športová trieda školy až po výkonnostné súťaže a reprezentáciu školy, okresu i kraja. Začiatok tohto školského roku sa niesol v znamení ocenenia našej dlhoročnej práce na celoslovenskej úrovni – spomedzi 57 škôl do 300 žiakov v rámci Slovenska sme sa v súťaži ŠKOLA ROKA 2013 - 2014 umiestnili na 4. mieste.

          Začiatky tejto súťaže siahajú k celoštátnej olympiáde detí a mládeže Kalokagatia v roku 1992, kedy bolo zostavené poradie škôl podľa bodového zisku v jednotlivých športoch. Vtedajší názov SÚŤAŽ O NAJAKTÍVNEJŠIU ŠKOLU V ŠPORTE je dodnes podtitulkom známej a populárnej ŠKOLY ROKA.                                                                                       

           Dôležité miesto v systéme hodnotenia ŠKOLY ROKA majú vyhlásené kritériá. Tie sa v priebehu rokov menili a postupne sa vyprofilovali do troch základných pilierov: účastníckeho, výchovného, výkonnostného. Stabilizovali sa i kategórie: základné školy do 300 žiakov a nad 300 žiakov, stredné školy chlapci a stredné školy dievčatá.                                                                              Napriek tomu, že sme sa nezúčastnili niektorých súťaží v rámci okresu, predovšetkým zásluhou výkonnostného piliera (úspechy atlétov, basketbalistov, futbalistov a stolných tenistov), ako aj vzorného vystupovania našich žiakov sme sa na základe bodového zisku ocitli medzi piatimi najúspešnejšími školami na Slovensku (v záverečných kolách bolo hodnotených v našej kategórii 57 škôl, pričom základných kôl sa zúčastnili všetky plnoorganizované školy na Slovensku).

     Okrem nás sa v Žiari nad Hronom prezentovali : Športové gymnázium Nitra, ZŠ s MŠ Svätý Peter, ZŠ Sv. D. Savia Zvolen a ZŠ P. Jilemnického Žiar nad Hronom.  Víťazom v tejto kategórii sa stala poriadajúca ZŠ P. Jilemnického v Žiari nad Hronom, naše 4. miesto je historickým úspechom aj vzhľadom na množstvo žiakov a podmienky, aké máme na športovanie v porovnaní s inými, hlavne mestskými školami (športové haly, multifunkčné ihriská, plavárne, atletické dráhy a pod.).

          Prítomný minister školstva Peter Pellegríni vo svojom príhovore zdôraznil, že ocenenia patria nielen športovcom, ale aj práci ich trénerov a pedagógov, ktorí sa do športového diania aktívne zapájajú, a sú povzbudením do ďalšej činnosti. S jeho slovami môžeme len súhlasiť a vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa o tento významný úspech našej školy zaslúžili.

      

      

      

     Záver jesennej školskej futbalovej sezóny

              Jesennú školskú futbalovú sezónu ukončili naši žiaci účasťou na dvoch futbalových turnajoch. 1. 10. 2014 sa uskutočnil na školskom ihrisku v Sekuliach ďalší ročník Memoriálu Mgr. Vlastimila Šimka, tentokrát po prvý raz v malom futbale. Turnaja sa okrem nášho družstva zúčastnili základné školy zo Sekúl, Kútov a Závodu.                                                               Úvod nám príliš nevyšiel, keď sme podľahli súperovi zo Závodu 2 : 3, potom však po zlepšených výkonoch nasledovala výhra nad Kútami 6 : 5 a hlavne výrazné víťazstvo nad domácimi Sekulami 11 : 3, čo nám v konečnom účtovaní pri rovnosti bodov vďaka rozdielu strelených gólov prinieslo prvenstvo v celom turnaji. Bol to premiérový primát na tomto podujatí.    Chlapcom patrí pochvala a poďakovanie za vzornú reprezentáciu!

                 21. 10. 2014 sme na  ihrisku miestneho futbalového klubu usporiadali základné kolo COCA COLA CUP-u za účasti škôl z Borského Mikuláša, Gbelov (ich žiacke družstvá sú účastníkmi 3. ligy), Senice (ZŠ Sadová sústreďuje najlepších mladých futbalistov zo Senice a okolia a patrí k najlepším na Slovensku), štvrtým účastníkom boli chlapci našej školy.         V prvom zápase sme nastúpili proti ZŠ Gbely, s výsledkom 1 : 1 sme príliš spokojní neboli, pretože  najmä v druhom polčase sme nepremenili najmenej 5 dobrých príležitostí na skórovanie. Strelcom nášho gólu bol Š. Danihel.                                      Druhý zápas bol jasnou záležitosťou Senice, keď svojmu súperovi z Borského Mikuláša dokázala nastrieľať za 40 minút 13 gólov, pričom sama neinkasovala ani jeden. O nič lepšie nepochodil ani ďalší súper Seničanov z Gbelov, pretože i on  odišiel z ihriska s dvojcifernou prehrou 0 : 10. Vo svojom druhom vystúpení ukázal svoju silu aj náš kolektív, keď po góloch Z. Daniela (4), Š. Danihela (3), D. Hollého a D. Švejdu doslova rozstrieľalo B. Mikuláš 9 : 0!    V zápase medzi Gbelami a Borským Mikulášom prakticky o nič nešlo, Gbelania zvíťazili 3 : 1 a obsadili celkové 3. miesto.        Aj náš zápas so Senicou bol len otázkou skóre, prehra 0 : 8 bola ešte prijateľná, 2. miesto v turnaji  však výborné. Našim chlapcom za predvedený výkon ďakujeme a víťazom zo Senice želáme postup až ku konečnému zisku trofeje. Vyjadrujeme poďakovanie i rozhodcovi turnaja p. Holenkovi, ktorý odpískal väčšinu zápasov, a FK Borský Sv. Jur za poskytnutie športového areálu na toto podujatie.

      

      

     KINDERIÁDA

           Za účasti žiakov ôsmich základných škôl sa v Senici uskutočnilo okresné kolo KINDERIÁDY, ktorej pravidelnými účastníkmi sú aj žiaci našej školy.

           Chlapci i dievčatá 2. – 5. ročníkov súťažili v behu na 60m, skoku do diaľky, skoku z miesta, hode medicinbalom a zmiešanej štafete na 4x60 m. Po snaživých výkonoch sme sa umiestnili na 6. mieste, čím sme si polepšili o jednu priečku oproti minulému roku.

          Na stupne víťazov sa dostali:

     Lucia Pobjecká  III.A     / hod plnou loptou 445cm /  a

     Samuel Hajdin   III.A      /hod plnou loptou 516cm /.

     Obidvaja obsadili 2. miesto.

      

     Gratulujeme!

      

      

      

      

      

      

      

     A ideme na Slovensko!

                 Po výborných výkonoch na majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu sa naše družstvo dievčat spolu so Z. Švejdom predstavilo 7. 10. 2014 v Piešťanoch aj na majstrovstvách kraja. Za účasti družstiev a jednotlivcov z okresov Skalica, Trnava, Piešťany, Hlohovec, Dunajská Streda, Galanta a Senica sa naši reprezentanti rozhodne nestratili. Ba práve naopak! Medzi 24 štartujúcimi chlapcami na trati 3000 metrov obsadil Zdeněk Švejda veľmi pekné 4. miesto, družstvo dievčat v zložení Zuzana Švejdová, Karolína Štvrtecká a Dominika Božíková získalo na polovičnej vzdialenosti strieborné medaily.                                               Vyvrcholením pretekov bol však záver Zuzany Švejdovej, ktorá za sebou nechala ďalších 24 dievčat a suverénne v pretekoch zvíťazila. Toto víťazstvo predurčuje našu žiačku reprezentovať Trnavský kraj na majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutočnia v Starej Ľubovni.

                  Všetkým našim pretekárom  samozrejme blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy i okresu. Veríme, že Zuzana napriek svojmu mladému veku dosiahne i na tomto najvýznamnejšom podujatí dobrý výsledok. 

      

      

      

     Dievčatá tento raz „strieborné“

      

              V rámci ŠKOLSKÝCH DNÍ ŠPORTU sa 26. 9. 2014 uskutočnil v Senici na tartanovej dráhe ZŠ s MŠ J. Mudrocha štafetový Beh MEMORIÁL MÁRIE ZAVARSKEJ.                                                                                                                    

     Na trati 5 x 800 metrov si zmerali sily dievčatá šiestich plnoorganizovaných škôl okresu Senica. Proti pretekárkam väčšinou z najvyšších tried sme postavili značne omladenú štafetu: Hanka Halešová (4.roč.), Vanessa Krásna (5. roč.), Zuzana Švejdová (6. roč.), Dominika Božíková (6. roč.), Karolína Štvrtecká (7. roč.).

     Výsledky:  1. ZŠ s MŠ J. Mudrocha, Senica         16:13 

                      2. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur               16:22     

                      3. ZŠ Sadová, Senica                         16:27 

                      4. ZŠ Borský Mikuláš                           16:36  

                      5. ZŠ Dojč                                           18:03    

                      6. ZŠ V.P.Tótha Senica                

                 Ako ukazujú výsledky, výkony prvých štyroch štafiet boli veľmi vyrovnané, o to je 2. miesto našich dievčat cennejšie. A naviac sme si pripísali ďalšie body do tohtoročnej súťaže ŠKOLA ROKA.

      

     KINDERIÁDA – ľahkoatletická súťaž dvojíc (chlapec + dievča) 2. – 5. ročníka bola taktiež súčasťou ŠKOLSKÝCH DNÍ ŠPORTU. Tu sme obsadili 6. miesto, čo znamenalo zlepšenie o jeden stupienok oproti minulému roku.

      

      

      

      

     Vynikajúci začiatok

              Prvou športovou disciplínou, ktorej výsledky sa zaratávajú do súťaže Škola roka, boli i v tomto školskom roku majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu.                                         Tieto preteky sa uskutočnili 17. 9. 2014 v Šaštíne –Strážach za účasti všetkých 16 plnoorganizovaných škôl okresu Senica. Našu školu reprezentovali trojčlenné družstvá v zložení Zdeněk Švejda, Štefan Danihel a Tomáš Kadlic, resp. Zuzana Švejdová, Karolína Štvrtecká Viktória Ružičková.                                                                                                        O sile oboch kolektívov jasne hovoria výsledky: dievčatá obsadili 1. miesto a stali sa tak majsterkami okresu, chlapci obsadili  vo veľmi silnej konkurencii 2. miesto. Treba však jednoznačne konštatovať, že hlavnú zásluhu na tomto úspechu majú suverénni víťazi medzi jednotlivcami Zuzana ŠvejdováZdeněk Švejda, ktorým 2. miestom medzi dievčatami výborne sekundovala Karolína Štvrtecká.    

            Družstvo dievčat a Z. Švejda budú reprezentovať školu i okres v októbri na majstrovstvách kraja v Piešťanoch. 

             K úspechu gratulujeme a veríme, že i v ďalšej silnejšej konkurencii sa naši pretekári nestratia.                                            

      

      

     Š K O L A    R O K A    2 0 1 3 / 2 0 1 4

                                                                                                                     

        Spoločný školský úrad Senica, Okresná asociácia športu na školách Senica, CVČ „STONOŽKA“ Senica a CVČ „BEŤÁRIK“ Šaštín- Stráže sú organizátormi celoročnej športovej súťaže pod názvom ŠKOLA ROKA. Jednotlivých športových disciplín v rámci okresu, kraja a SR sa zúčastňujú pretekári všetkých plnoorganizovaných škôl okresu. Tie sú rozdelené do dvoch kategórií podľa počtu žiakov: A – školy do 200 žiakov, B – školy nad 200 žiakov.  Po sčítaní dosiahnutých bodov bolo určené toto poradie:

     Školy do 200 žiakov:

     1. ZŠ Borský Svätý Jur                107 bodov                                                 

     2. ZŠ Jablonica                              79 bodov                                                 

     3. Gymnázium Senica                    64 bodov                                                 

     4. ZŠ Cerová                                53 bodov                                          

     5. ZŠ Lakšárska Nová Ves             46 bodov                                      

     6. ZŠ Stefanov                              30 bodov                                                 

     7. ZŠ Sobotište                             22 bodov                                                     

          ZŠ Čáry                                  22 bodov                                                 

     9. ZŠ Dojč                                     9 bodov

      

      

      

      

              Nestratili sme sa ani medzi školami nad 200 žiakov, keď viac bodov ako my získali len

        3 školy:

     ZŠ Sadová Senica                     202 bodov                                                       

     ZŠ Mudrochova Senica             163 bodov                                                          

     ZŠ Borský Mikuláš                     147 bodov                                                    

     ZŠ Borský Svätý Jur                  107 bodov

     Ostatné „veľké“ školy získali menej bodov:

     ZŠ Sekule                                   90 bodov                                                  

     ZŠ Komenského Senica                86 bodov                                                  

     ZŠ Šaštín Stráže                          73 bodov                                               

     ZŠ V. P. Tótha Senica                  64 bodov                                                  

     ZŠ Kúty                                      61 bodov

      

      

      

      

     Reprezentanti školy

     Je na mieste spomenúť, v ktorých športoch a kto sa najviac zaslúžil o tento úspech.

     Beh M. Zavarskej (dievčatá) – 1. miesto:                                                                    

     S. Halešová, Z. Švejdová, M. Fuksová, A.Jurčáková,  K. Pavlíková  

     Basketbal (dievčatá) – 1. miesto:                                                           

     S. Halešová, M. Fuksová, A, Jurčáková, K. Pavlíková, J. Štvrtecká,  B. Horváthová

     Basketbal (chlapci) – 3. miesto:                                                         

     K. Krajčír, R. Csomor, M. Mikulič, N. Planka, Š. Danihel, F. Uher, M. Romančík, M. Čech, M. Baleja, V. Vidovič, J. Stanek, D. Kopča       

     Ľahká atletika:                                                                 

     1. miesto: Z. Švejda                                                                                                              

     2. miesto: M. Romančík, M. Fuksová, K. Pavlíková, Z. Švejdová

      

      

      

                     Z. Švejda a Z. Švejdová reprezentovali okres na majstrovstvách kraja, Z. Švejdová získala pre školu 12 bodov i na majstrovstvách SR.         

     Cezpoľný beh (dievčatá) – 2. miesto: S. Halešová, Z. Švejdová, K. Pavlíková

     Cezpoľný beh (chlapci) – 3. miesto: Z. Švejda, K. Krajčír, M. Mikulič          

     Stolný tenis (dievčatá)2. miesto: K. Štvrtecká, L. Krajčírová, V. Ružičková              

     Stolný tenis (chlapci) – 2. miesto: R. Csomor, K. Krajčír, M. Mikulič, N. Planka    

     Malý futbal (mladší chlapci) – 3. miesto:

     M. Baleja, V. Vidovič, J. Stanek, P. Haleš, D, Rajzík, D. Malík, L. Kadlic

              Ako je vidieť z prehľadu, najväčšiu zásluhu na úspešnom účinkovaní v súťažiach majú okrem súrodencov Švejdovcov, mladších futbalistov a stolných tenistiek žiaci dnes už bývalého 9. ročníka. Chceme im preto úprimne pďakovať za vzornoú reprezentáciu školy a zaželať veľa ďalších úspechov na ich budúcom športovom poli.                                                                                                             

      

      

      

     Najlepší športovci školy

                

                 Už viac ako dve desaťročia súťažia žiaci našej školy o titul Športovec, športovkyňa školy. Nositeľmi tohto titulu boli napr. P. Prevaj, J. Machata, E. Rozborová, J. Emrichová a mnohí ďalší.       Od roku 2006/2007 sme upravili pravidlá pre zisk bodov do tejto súťaže. Žiaci 5. – 9. ročníka majú možnosť zúčastňovať sa športových podujatí v rámci školy (medzitriedne turnaje v kolektívnych športoch i individuálnych disciplínach), tí najlepší potom reprezentujú školu v súťažiach, ktoré organizujú CVČ alebo SŠÚ, a získavajú tzv. bonusové body. Od tohto roku je doplnkovou súťažou i Najlepšia športová trieda, tu sa však zaratávajú len výsledky z medzitriednych turnajov. Od uvedeného roku prinášame prehľad nositeľov tohto titulu.

      

     Školský rok                            Mená (roč.)                                                              

     2006/2007           Martin Štvrtecký (9.)       M.R. Palkovičová (5.)

     2007/2008           Dominik Celláry  (7.)       M.R. Palkovičová (6.)

     2008/2009           Dominik Celláry  (8.)       M.R. Palkovičová (7.)

     2009/2010           Marián Belanský (8.)       Lucia Halešová     (8.)

     2010/2011           Martin Prokeš      (9.)       Dominika Dérerová (9.)

     2011/2012           Róbert Studenič   (8.)       Simona Halešová   (7.)

     2012/2013           Jakub Troják        (9.)      Simona Halešová    (8.)

     2013/2014          Martin Mikulič      (9.)      Zuzana Švejdová    (5.)       

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

  • MŠ- rozlúčka
  • Veľká noc v škôlke
  • Šafránkovo gazdovstvo
  • Na návšteve u prvákov
  • MŠ- deň matiek
  • Zápis detí do prvého ročníka
  • Plavecký výcvik
  • Všetkovedko
  • ZŠ- divadelné predstavenie
  • Zima v škôlke
  • Knižnica
  • Jar v škôlke