• Oznámenie - voľné dni
     • Oznámenie - voľné dni

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že dňa:

      • 1.2.2019 sú polročné prázdniny
      • 5.2.2019 – riaditeľské voľno z dôvodu vzdelávania pedagogických zamestnancov; výchovno-vzdelávací proces v základnej škole a výchovný proces v materskej škole budú prerušené.
     • Oznam

     •  

       

      Oznamujeme cvičiacim skupinám, že v období 23.12.2018 – 8.1.2018 bude telocvičňa mimo prevádzky. Žiadame vedúcich skupín, aby do piatku 21.12.2018 odovzdali kľúče a v najbližších dňoch podali nové žiadosti o prenájom na rok 2019. Nové zmluvy budú uzavreté v zmysle Smernice o prenájme telocvične, ktorá je uverejnená na webstránke školy.

       

       

      Borský Svätý Jur 17.12.2018                                                               Mgr. Alena Olšovská, riad.

    • Oznámenie
     • Oznámenie

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že jesenné prázdniny začínajú 30.10.2018 a trvajú do 2.11.2018. vyučovanie začína v pondelok 5.11.2018.

      V pondelok 29.10.2018 idú žiaci ZŠ do školy a prebieha i výchovný proces v materskej škole.

    • Triedne aktívy a konzultačné hodiny
     • Triedne aktívy a konzultačné hodiny

     • Triedne aktívy v školskom roku 2018 – 2019

       

      18.9.2018 – spoločné triedne aktívy, organizácia práce v školskom roku 2018-19 

      13.11.2018 – konzultácie, hodnotenie vých.-vzdel. výsledkov žiakov

      december 2018   – RZ žiakov 9. triedy

      22.1.2019 – konzultácie, hodnotenie vv výsledkov za 1. polrok po kl. porade

      16.4.2019 – konzultácie, hodnotenie vv výsledkov po klasifikačnej porade

       

      • mimoriadne triedne aktívy podľa potreby v zmysle pracovného poriadku školy,
      • konzultačné hodiny učiteľov utorok 14.00 – 15.00 hod.
    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Zber papiera a Zelený deň

      30. apríla sa v našej škole uskutočnil zber papiera. Spolu sme nazbierali 5345 kg papiera, čím sa nám podarilo zachrániť takmer 90 stromov.

       

      7.5.  sme sa obliekli do zeleného, aby sme prejavili svoju úctu a účasť planéte, na ktorej žijeme. Planéte Zem.

      Bolo to 22. apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.

      Deň Zeme pripadá na 22. apríl. Prečo je potrebné si tento deň pripomínať?

      Deň Zeme si pripomíname preto, aby sme si uvedomili závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám Zemou poskytované. Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká.

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     •             V dňoch 11.04.,12.04.,17.04.,19.04. a 20.04. 2018 žiaci prvého stupňa absolvovali plavecký výcvik v mestskej plavárni Senica. Z ročníkov 1., 2., 3., a 4. sa zúčastnilo výcviku  45 žiakov. Plavecký výcvik prebiehal v rozsahu 10 hodín. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín, podľa plaveckých schopností. Na záver absolvovali pretek v plávaní na 50m, 25m a 12,5m. V každej skupine boli vyhodnotení najrýchlejší traja plavci. Víťazi boli odmenení medailou a vecným darčekom. Každý plavec získal diplom, sladkosť a veľa nových skúseností. Ďakujeme predajni BAL TIP Slovakia, s.r.o., Senica za sponzorské darčeky pre víťazov.

       

       

      Vyhodnotenie

       

      1.skupina  1. miesto Karolína Petrášová

                        2. miesto Tibor Taraj

                        3. miesto  Natália Poláková

       

      2. skupina 1. miesto Vanda  Smolárová

                        2. miesto Eliška   Halásová

                        3. miesto Samuel  Kovár

       

      3. skupina  1. miesto Lukáš  Hrica

                         2. miesto Matúš Dovalovský

                         3. miesto Oliver Čulen

       

      4. skupina  1. miesto Matúš Mráz

                         2. miesto Peter Záhalka

                         3. miesto Margaréta Včelková

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 10330