• MŠ - Týždenná téma: Kniha

     •  Týždenná téma:  Kniha, Rozprávková kniha

      Ahoj deti, tento týždeň máme tému Kniha, Rozprávková kniha. Kniha je najlepší priateľ človeka, sprevádza nás už od kolísky.

      Ako vlastne vznikne kniha?

      Zo semienka v zemi vyrastie stromček. Stromček rastie a vyrastie z neho  strom. ( Deti môžu napodobňovať ako zo semienka vyrastie stromček. Stočia sa do klbôčka ako semienko v zemi a pomaly sa zdvíhajú hore ako keď stromček rastie.) Vyrástie veľký strom a teplý vánok mu hladí konáre. (Deti môźu stáť na mieste a hýbať rukami ako keď vetrík fúka na konáre.) Drevorubaći spília strom (deti môžu napodobňovať  pílenie stromu) a odvezú ho do továrne – papierne a vyrobia z neho papier. Z papiera sa vyrobí knižka. Knižka je ešte biela, ale ujo spisovateľ do nej napíše rozprávku. A aby bola rozprávka veselá, ujo maliar – ilustrátor nakreslí obrázky – ilustrácie k tomu, čo ujo sposovateľ napísal.

      Aktivity:

      -Aj vy sa môžte zahrať a spoločne si vyrobiť detské leporelo maľovaním, kreslením a lepením obrázkov s detskou tématikou.

      -Opýtaj sa rodičov akú knihu si mal najradšej keď si bol malý a aké knihy ti čítali keď si išiel spinkať.

      -Prezeraj si rozprávkové knihy čo máš doma

      -Skladaj rozprávkové puzzle

      -Skús si z rodičmi prečitať príbeh z knižky a vymyslieť koniec príbehu. Potom ho skús nakresliť.

      -Vypočuj si pieseň Ujo Mravec Knihy na stránke www.youtube.sk

       

      -S pomocou rodičov si zarecituj báseň Knižka

      Snívala raz knižka,

      že chcela byť myška.

      Ale nevie chodiť ani,

      nemá nohy má len strany.

      Ako sa do myšej diery schová

      rozprávková knižka papierová?

      Bolo by to asi veľmi ťažké

      podobať sa malej sivej myške.

       

      Aktivity pracovné zošity:

      -Písanka škôlkara (4-5)  str. 23 – Vlnky vysoké

      -Jazýček šikovníček (5-6) str. 4,5 – Od stromčeka ku knihe, Moja prvá kniha

      -Písanka predškoláka (5,6) str. 25 – Osmička zvislá

       

      Pri aktivitách prajem veľa zábavy a čoskoro sa vidíme. Teším sa na Vás. V prípade pomoci volajte na tel. čislo 0907 436 532 p. uč. Veronika

       

       

       

       

     • MŠ - Týždenná téma: Život pri rybníku

     • Vonku je už pekné počasie, a preto je táto téma zameraná na pobyt vonku - vychádzku do okolitej prírody v blízkosti rybníka. Spolu s rodičmi sa vyberte na vychádzku k rybníku, do prírody a zahrajte sa na malých pozorovateľov a bádateľov. Spoločne budete objavovať, skúmať a pozorovať rastlinnú a živočíšnu ríšu ( vodné zvieratká, rastliny, hmyz, mravce, motýle, lienky.....). Porozprávajte sa o rastlinkách (suchozemských i vodných), lúčnych kvetoch, leknách, privoňajte si ku sedmokráske, ďateline, margarétke. Rozprávajte tiež o ochrane prírodného prostredia, prečo je hmyz užitočný, akú zohráva v prírode úlohu. Všímajte si malé živočíchy, aké majú telo, koľko nôh, či majú krídla... Pri rybníku nepozorujte len očami, ale zatvorte ich a počúvajte rôzne zvuky z okolia. Najlepšou motiváciou pre vás bude zážitok, skúmanie a pozorovanie.  

      Viac:

     • Prijímacie konanie na SŠ

     • Vážení rodičia!

      Všetky aktuálne informácie ako postupovať po prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa na SŠ nájdete na stránke: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

      Aktuálne:

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

      Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

      V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom prijímacieho procesu kontaktujte výchovnú poradkyňu na adrese: katkajezkova@gmail.com

      Ako z vyššie uvedených informácií vyplýva, zápisné lístky na SŠ sa vydávať nebudú, zákonný zástupca zasiela SŠ Záväzné potvrdenie o nastúpení - nenastúpení na štúdium, ktoré si môžte stiahnuť na vyššie uvedenej adrese alebo tu :

     • MŠ - Týždenná téma: My sme malí remeselníci

     • Týždenná téma: My sme malí remeselníci

       

      Milí rodičia,

       

      je tu nová téma na tento týždeň. Hry a aktivity na tému „Remeslá a profesie“ sú u detí populárne, pretože túžba stať sa niekým a napodobňovanie je jednou z dôležitých etáp v detskom vývoji. Deti by mali v tejto téme poznať a slovne opísať rôznorodé ľudské činnosti a význam práce.

      Porozprávajte im o svojom zamestnaní. Zahrajte si spoločne námetové hry na kuchára, lekára, predavača alebo záhradníka. Diskutujte s deťmi o potrebe nástrojov pre ľudí na uľahčenie ich práce. Nezabudnite ani na ľudové remeslá, ktoré boli na Slovensku typické. Napríklad včelárstvo, hrnčiarstvo, rezbárstvo a iné.

       

      viac:

     • MŠ - Týždňová téma : Deň matiek

     • Týždňová téma : Deň matiek

      MAMA – slovo tak obyčajné, no má tak obrovský význam...

      Porozprávajte sa aké to bolo, keď ste boli bábätkami, ako a čím ste sa zmenili v porovnaní s bábätkom. Čo všetko robila mama, ako sa starala o vás a prečo sa máte tak radi.  Lebo:

      Mama má mňa a ja mamu,  každý deň usmievam sa na ňu.                                                                    Stará sa o mňa, ja to viem. Preto ju veľmi milujem.                            

      Aktivity :

      • Mám pre vás tento text, ktorý sa môžete naučiť ako básničku pre mamičku alebo ju spievať ako pesničku na melódiu piesne Moja mamka niečo má.

      Mám mamičku, mamku mám, mamku mám, mamku mám,

      srdiečko jej z lásky dám, z lásky dám.

      Dám  jej k sviatku pekný kvet ,pekný kvet, pekný kvet, 

      ona  je môj celý svet, celý svet.                                                                                                                                                                                                                                                                         

      3 – 4 roční : Chrobáčik – str.20 – Mojej mame,

      4 – 5 roční : Škôlkar poznáva – str.15 – Čo potrebuje bábätko,

                            Škôlkar počíta – str. 19 – Môj sviatok,

      5 – 6 roční : Svet predškoláka : str. 20  –  Deň rodiny,

                            Matematika predškoláka : str. 23 – Štvorcová sieť,

                            Písanka predškoláka : str. 24 – Osmička ležatá.

       

      • Pracovná a výtvarná činnosť vyplýva z témy :  tvorte čo najkrajšie obrázky ako darčeky pre mamičky. Malé deti nech nakreslia podľa svojich možností napr. slniečko, lebo mamička je aj naším slnkom. Alebo kvetinku či svoj vlastný obrázok pre mamu, na ktorý odtlačia narúžovanú pusinku. Môžete natrieť farbou obe ručičky, odtlačiť ich na výkres a po uschnutí do nich dolepiť srdiečko.

       Staršie nech samostatne vytvoria svoj darček maľovaním, lepením, kreslením a pod. Môžete nakresliť mamu ako postavu alebo iba ako portrét. Dokresliť seba, alebo nalepiť srdiečka, kvetinky atď.

      Predškoláci nech pridajú tlačenými písmenami slovo MAMA a podpísať sa tiež už vedia. Ak budete mať chuť a aj trpezlivosť skúste si svoj obrázok mamičky pekne zarámovať vlastným rámikom, ktorý si samy vyzdobíte. Čokoľvek samy vyrobíte pre vaše mamy tak sa im to bude páčiť a potešia sa, aké ste šikovné.

       

      Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám, ale aj starým mamám. Dovoľte mi pripojiť sa k vašim malým gratulantom : Milé naše mamy, buďte šťastné a my s vami.   

       

                                                                                                                                     P. uč. Beatka.

     • Vnútorný predpis na klasifikáciu a hodnotenie žiakov na konci školského roka

     • Vnútorný predpis na klasifikáciu a hodnotenie žiakov na konci školského roka

       

      V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl vydáva riaditeľka školy Vnútorný predpis na hodnotenie a klasifikáciu žiakov na konci školského roka 2019 – 2020 v čase mimoriadneho prerušenia prevádzky školy z dôvodu ohrozenia koronavírusom.

       

      Zásady hodnotenia

      • Priebežné hodnotenie práce žiakov sa neklasifikuje známkou
      • Realizuje sa individuálny prístup v komunikácii so žiakmi s ohľadom na ich možnosti komunikovať prostredníctvom IKT

       

      Podklady k hodnoteniu

      Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov získavajú učitelia na základe:

      • vyhodnocovania zadaných úloh a prác, konzultácie a komunikácie s vyučujúcim,
      • zapájanie sa do online vyučovania v prípadoch, kedy sa realizuje,
      • záujem a snaha pracovať u tých žiakov, ktorí nemajú možnosť pracovať prostredníctvom IKT z domu, resp. reagovať touto formou.

       

      Formy záverečného hodnotenia

      Po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 20. 4. 2020 riaditeľka školy rozhodla, že:

       

      1. v 1.  ročníku sa bude hodnotiť formou slovného hodnotenia,
      2. v 2. – 9. ročníku sa bude klasifikovať známkou,
      3. anglický jazyk, dejepis v 5., 6., 7. ročníku a biológia v 5. ročníku sa budú hodnotiť slovne – „absolvoval“,

      pričom pri hodnotení známkou sa zohľadňuje:

      1. polročná známka z predmetu,
      2. práca v čase mimoriadnej situácie akýmkoľvek spôsobom – v rámci možností vypracovávanie PL, zadaných úloh, slohových prác, zapájanie sa do on line vyučovania,
      3. v známke sa odrazí aj neúčasť na vzdelávaní v prípadoch, keď žiak ignoroval komunikáciu s učiteľom bez preukázateľných objektívnych dôvodov.

       

      Postup do vyššieho ročníka, opakovanie ročníka

      1. U žiakov 2. stupňa, ktorí sa zo subjektívnych príčin nezapájali do vzdelávania v čase mimoriadnej situácie, nariadi riaditeľka školy komisionálne skúšky do 31. 8. 2020.
      2. Žiaci 2. stupňa, ktorí v 1. polroku neprospeli najmenej z dvoch predmetov a javili záujem o vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie, môžu absolvovať komisionálne skúšky do 31. 8. 2020.
      3. Žiaci 2. stupňa, ktorí v 1. polroku neprospeli najmenej z dvoch predmetov a v čase mimoriadnej situácie nejavili žiadny záujem o prácu, budú opakovať ročník.

       

      Nebudú sa hodnotiť:

       

      1. stupeň

      Informatika

      Hudobná výchova

      Telesná výchova

      Výtvarná výchova

      Etická výchova

      Náboženská výchova

      Pracovné vyučovanie

       

      2. stupeň

      Občianska výchova

      Telesná výchova

      Hudobná výchova

      Výtvarná výchova

      Enviromentálna výchova

      Technika

      Etická výchova

      Náboženská výchova

      Informatika

       

     • Prijatie detí do MŠ – aktualizácia k 28.4.2020

     •  

         Prijatie detí do MŠ  –  aktualizácia k 28.4.2020

       

       Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa podávajú v čase od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020

       Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

           Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  sa budú doručovať:

      1. poštou,
      2. elektronickou formou prostredníctvom e-mailu,
      3. osobne za dodržania hygienicko–epidemiologických opatrení v priestoroch školy v čase od 9,00 do 11,00hod.

      Prihláška nemusí obsahovať potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa, zákonný zástupca ho doručí najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách. Ak nebude doručené, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

      V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami sa nebude vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného CPPP a P, zákonní zástupcovia ho doložia dodatočne po skončení mimoriadneho stavu, v opačnom prípade bude dieťa prijaté len na diagnostický pobyt.

      Ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou, zákonný zástupca dieťaťa predloží rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky bezodkladne po jeho vydaní riaditeľkou základnej školy.

      Žiadosti o prijatie do MŠ si stiahnite na webovej stránke školy v časti Dokumenty na stiahnutie.                                                                          

       Riaditeľ materskej školy rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie. Inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.

       


         

          

       

     • MŠ - Týždenná téma: Moja rodina

     • Týždenná téma:  Moja rodina

      Rodina pre nás znamená všetko. Iba slovo “rodina“  vyvoláva v nás pocit, že tu niekto s nami je.

      Medzi najbližšiu rodinu patria: mama, otec, sestra, brat. Vieme, že sú tu, keď ich potrebujeme, a môžeme sa na nich spoľahnúť.

      S pomocou rodičov vymenuj členov širšej rodiny. Koľko členov má tvoja rodina? Porátaj ich. Porozprávaj sa o nich so svojimi rodičmi a dopĺňaj si slovnú zásobu.  Porozprávaj ako trávite voľný čas so svojou rodinou, čo obyčajne so svojimi najbližšími robíš a vymenuj spoločné aktivity.

       

      S pomocou rodičov si zarecituj báseň:

                                 Rodina

      Rodina je ako strom, chráni všetko, čo je v ňom.

      My sme veľká Rodina - otec, mama, sestra , brat a ja.

      K tomu ešte  babka, dedko, a to veru nie je všetko.

      Teta, ujo, bratranec, krstná, krstný nakoniec.

       

      Pracovné zošity

      3-4 roční: Chobáčik –str. 21- Moja rodina

      4-5 roční: Škôlkár poznáva str. 4 -Toto je moja rodina

      5-6 roční: Svet predškoláka str. 2- Rodostrom mojej rodiny

      Aktivity:

      • Nakresli na výkres seba a okolo seba nakresli členov  rodiny, s ktorými bývaš v jednom dome.
      • Staršie deti môžu nakresliť pod obrázok aj ostatných členov svojej rodiny, s ktorými sa stretávajú
      • Z farebného papiera môžeš vystrihnúť váš dom, nalepiť ho na výkres a do okien dokresliť svoju rodinu.
      • Pozri si spoločne s rodičmi vaše spoločné fotografie a vymenuj členov širšej rodiny.
      • Vypočuj  a zaspievaj si pieseň “Rodina Prštekov” dostupnú na stránke www.youtube.sk
      • Ak sa chceš ďalej hrať, maľovať a kresliť na týždennú tému, skúste s rodičmi navštíviť Pinterest stránku Moja rodina. Nájdeš tam veľa nápadov na zábavu.

      Prajem veľa zábavy pri hrách a tvorení a ak budete chcieť poradiť volajte na tel. č. 0907 436 532 p. uč. Veronika

     • MŠ- Téma: Domáce a hospodárske zvieratá

     • Téma: Domáce a hospodárske zvieratá

       

      Ahoj deti, viete, čo sa teraz na Jar deje na dvore alebo farme? K zvieratkám, ktoré tam žijú pribudnú ich mláďatká. Spoločne s rodičmi sa naučíte tieto zvieratká poznávať, pomenovať, rozoznať a určiť ich mláďatká z predlohy pracovného listu. 

       

      Prostredníctvom krátkych básničiek sa zoznámite so zvieratkami.

       

      Húska s kačkou budia deti, 

      slniečko už dávno svieti,

      teraz k vode ťapi ťap,

      vodičku má každý rád.
      Cica Mica s klbkom hrá sa

      a na babku pozerá sa.

      Po celú noc lapá myši,

      nájde ich aj v tajnej skrýši.
      Mliečko dajú kravičky,

      vajcia zase sliepočky.

      Ovečky syr, teplú vlnu,

      na jeseň, či zimu tuhú.
      Všetci sa tu radi máme,

      o zvieratká sa staráme. 

      A že staráme sa dobre,

      radi sú na našom dvore.“

       

       

      „Kohút, to je veľký pán,

      po dvore si chodí,

      nespočítam, koľko rán

      ma už takto budí.

      Kikirikí, dobré ráno,

       ako sa ti u nás spalo?

      Nasyp mi hneď trochu zrna,

      kým sa strhne trma-vrma.
      Prasiatko sa rozkrochkalo,

      tiež mám jedla veľmi málo!

      Kohút, ty nemôžeš spať,

      ale ostatným daj podriemať.
      Dunčo vrtí chvostom zase.

      Je ráno? Bolo načase. 

      Oddýchnuť si je mi treba,

      strážil som vás od večera.

       

      Aktivity: pracovné zošity 

                       

      3-4roční: Chrobáčik -str. 18 - Zvieratká z dvora 

                                                       /môžete sa porozprávať aj o tom, aké jedlo pre zvieratká chystáme, ako sa o ne staráme, aký úžitok dávajú/

      4-5roční: Škôlkar poznáva- str. 16 - Zvieratká z dvora 

      5-6roční: Svet predškoláka-str. 18 -  Domáce zvieratá + str.19 - Ich mláďatá a úžitok 

       

       

      Aktivity: 

       

      • Po oboznámení sa so zvieratkami si zaspievajte piesne dostupné na YouTube: Spievankovo 1 - Na dvore; Pláva kačka, Náš Brok... 

      Tiež pozrite videá na tému... prikladám link: 

      https://www.youtube.com/watch?v=956-wbIh2ts

      https://www.youtube.com/watch?v=D9cf-rXjE0g

      https://www.youtube.com/watch?v=7L5WKTkKiPY

       

      Ak budeš mať náladu, spoj spev s pohybom a napodobni zvuky a pohyby zvieratiek

       

      • Môžete si zo stavebníc, skladačiek alebo lega poskladať vlastnú zvieraciu farmu

       

      • Pokúste sa nakresliť, vystrihnúť /aj z časopisov/ vaše obľúbené domáce zvieratko alebo aj vymodelovať z plastelíny 

       

      • Poprezerajte si obrázkové knihy, encyklopédie s domácimi zvieratkami 

      Večer za odmenu, že ste poslúchali, Vám rodič môže prečítať rozprávku “ O Troch prasiatkach “ 

       

      Prajem veľa zážitkov, pri objavovaní, poznávaní domácich zvieratiek a  ich mláďatiek. Ak by ste potrebovali s niečím poradiť, tak moje t. číslo: 0911 490 909  p. učiteľka Monika 

       

       

       

       

     • Zápis prvákov – aktualizácia

     • Zápis prvákov – aktualizácia

                  Na základe Usmernenia MŠVV a Š SR doručeného 12. 04. 2020 upresňujeme okolnosti zápisu  detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020 – 2021:

      • ak nemáte možnosť stiahnuť tlačivo k zápisu, resp. doručiť ho mailom, elektronicky,... môžete si ho vyzdvihnúť v škole osobne, resp. ho osobne doručiť v čase 9,00 – 11,00 hod.,
      • ak požiadate o odklad povinnej školskej dochádzky, vyjadrenie lekára, resp.CPPP a P sa nebudú pri doručení vyplnených dotazníkov vyžadovať, doručíte ich do  4 týždňov od skončenia mimoriadnej situácie,
      • overenie údajov poskytnutých v dotazníkoch, identifikácia zákonných zástupcov sa uskutočnia do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia prevádzky školy – budeme vás pozývať osobne,
      • v prípade, že bude mať riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. 06. 2020; v opačnom prípade rozhodne o prijatí do 6 týždňov od skončenia mimoriadnej situácie.
     • MŠ- Týždenná téma: Jarné kvety

     • Týždenná téma: Jarné kvety

       

      Aj vy ste už pocítili tú nádhernú premenu prírody na jar? Teplé jarné lúče prebudili snežienky, fialky, narcisy, tulipány, púpavu.

      S pomocou dospelého ich pomenuj, opíš, vyfarbi, vystrihni alebo si o nich zaspievaj.

      Aktivity:

      • Aby poslúchali rúčky, treba ich aj trošku rozcvičiť. Nielen pred písaním, ale aj pred kreslením, modelovaním, či maľovaním. A aby to nebolo len také suché hýbanie prstom hore a prstom dolu, tak je tu rozcvička na precvičenie prstov spolu s riekankou:

       

      Raz sa prsty hádali,   

      akú prácu konali.

      Palec ten je silný, (kmitanie palcom)

      ukazovák pilný, (kmitanie ukazovákom)

      prostredník je najdlhší, (kmitanie prostredníkom)

      prstenník je najkrajší, (kmitanie prstenníkom)

      malíček je najmenší. (kmitanie malíčkom)

       

      • 3 – 4 roční: Chrobáčik – strana 16 – Jarné kvietky
      • 4 – 5 roční: Škôlkár poznáva – strana 17 – Jarné kvietky
      • 5 – 6 roční: Svet predškoláka – strana 16 – Jarné kvety
      • Predškoláci si v pracovnom zošite Jazýček šikovníček nájdu správne cestičky a precvičia rapotavé písmenko „ R “ – strana 23
      • Zaspievajte si pieseň Jarné kvety (dostupné youtube – Spievankovo 2)
      • Vyskúšajte si jednoduchý pokus  otvárajúce sa papierové kvety (https://montessorikids.sk/otvarajuce-sa-papierove-kvety/)
      • Ak máte chuť zahrať sa tak, pekné pexeso na týždennú tému nájdete  na stránke www.nasedeticky.sk – jarné kvietky – 19 druhov kvietkov, rôzne aktivity.

       

      Príroda sa prebúdza, slniečko láka von, tak sa teda nechajte zlákať detskou radosťou a objavujte prírodu spoločne.

      Ak budete chcieť poradiť, som tu pre vás.

      Pani učiteľka Adrika, tel: 0905/744021

     • Týždňová téma : Už ide Veľká Noc

     • Týždňová téma : Už ide Veľká Noc

      Na jar je najväčším sviatkom Veľká noc. Ako sa pripravuje na tento sviatok tvoja rodina? O význame sviatku sa porozprávaj s niekým starším: čo sú to kraslice, korbáč, polievačka.

      Aktivity :

      • Oboznám sa, spievaj alebo sa nauč veselú pesničku Poznáte zajka, čo vždy krčí nos? (dostupné na youtube)
      • 3 – 4 roční : Chrobáčik – str.19 – Veľká noc,

      4 – 5 roční : Škôlkar poznáva – str.15 – Zelená jar maľovanka,

                            Škôlkar počíta – str. 20 – Kraslica algoritmus tvarov,

                                                          str. 21 - Kraslica a tvary,

                            Písanka škôlkara – str. 19 – Oblúk horný,

      5 – 6 roční : Svet predškoláka: str. 17 – Veľká noc,

                            Matematika predškoláka: str. 20 – Labyrint Veľká noc,

                            Písanka predškoláka : str. 22 – Zdobíme kraslice.

      • Pracovná a výtvarná činnosť vyplýva z témy: zdobte, tvorte čo najkrajšie kraslice, malé deti nech túto činnosť pozorujú, podávajú, nalepujú ozdôbky. Staršie nech samostatne vytvoria výzdobu maľovaním, lepením, kreslením a pod. Jednoducho sa dá vytvoriť aj stojanček na vajíčko z toaletnej rolky (z jednej sa dajú prestrihnúť tri kusy). A opäť oblepiť ako napr. zelenú trávičku, hore nastrihať alebo nakresliť kvetinky, atď.

      Prajem veľa dobrých nápadov a úspechov, Vaša p. uč. Beatka.

       

      V prípade potreby môj tel. kontakt: 0915 450 378.

     • Škôlka- aktivity

     • Ahojte, škôlkari!

       

      Je nám ľúto,  že už dlhší čas nie sme s vami v kontakte. Chýbate nám. Dúfame,  že v čase, keď nás ohrozuje nebezpečný vírus, ste v poriadku. A pretože si myslíme, že chýbame aj my vám a chýbajú vám  aj naše spoločné aktivity, ktorými v škôlke napĺňame spoločný čas, pripravili sme pre vás niektoré, aby ste sa doma nenudili a aby ste si aj precvičovali to, čo sme sa už naučili.

      Vaši rodičia už vedia, že v utorok 7. 4. ich v škôlke budú medzi 9,00 a 11,00 hodinou čakať pracovné zošity a na každý týždeň  pre vás pripraví niektorá pani učiteľka zaujímavú tému, ktorú budete riešiť. A my sa tešíme, keď sa pri návrate do škôlky pochválite, ako sa vám doma darilo pracovať.

      Želáme teda veľa trpezlivosti pri riešení zaujímavých úloh!

     • Zápis prvákov v školskom roku 2020-2021 – doplnenie informácie

     • K zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020-2021 dopĺňame nasledovné:

      • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia prevádzky školy,
      • v prípade žiadosti o odloženie povinnej školskej dochádzky nemusí byť súčasťou žiadosti o prijatie potvrdenie lekára o zdravotnom stave, ale zákonný zástupca ho doručí dodatočne najneskôr do 4 týždňov od začiatku vyučovania,
      • v prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží zákonný zástupca vyjadrenie CPPP a P najneskôr do 15. júna 2020.
     • Prijatie detí do MŠ

     • Žiadosti  o prijatie detí  do materskej školy sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

      • žiadosti možno poslať mailovou poštou alebo poštou,
      • prihláška nemusí obsahovať potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa, zákonný zástupca ho doručí dodatočne  po skončení mimoriadnej situácie; ak potvrdenie nebude doručené, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
      • v prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa nebude vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného CPPP a P; zákonní zástupcovia ho doložia dodatočne po skončení mimoriadneho stavu; v opačnom prípade bude dieťa prijaté len na diagnostický pobyt.

      Žiadosti o prijatie do MŠ si stiahnete na webovej stránke školy v časti Dokumenty na stiahnutie.

     • Školská spôsobilosť

     • List z CPPPaP Senica

      Milí rodičia, zákonní zastupcovia detí,

       v súčasnej   mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu šírenia pandémie  koronavírusu, vás informujeme o zmenách ohľadom zápisu detí do 1.roč. ZŠ a posúdenia školskej spôsobilosti.

      Na základe zákona č.56 zo dňa 24.03.2020 , ktorým sa dopĺňa zákon 245/2008  bude zápis do 1.roč. ZŠ  prebiehať v termíne  od 15.4. do 30.4. 2020 bez účasti detí. Odporúča sa elektronická forma. Pripomíname, že podľa zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) §19   každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.8. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí  ísť na zápis do 1.roč. ZŠ. 

      Medzi nimi  sú však aj deti, ktorých  rodičia majú pochybnosti o školskej spôsobilosti dieťaťa, ako i o tom, či dieťa zvládne nároky školy. Preto týmto rodičom ponúkame možnosť objednať sa na  psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti:

      1. telefonicky  na čísle: 0911 316 150

                               alebo 

      2. mailom na adrese: pppsenica@centrum.sk V objednávke mailom prosím uviesť: meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, meno rodiča/ zákonného zástupcu, adresu trvalého bydliska, telefonický kontakt na rodiča/zákonného zástupcu, ak dieťa navštevuje MŠ – uvediete ktorú.

                               alebo 

      3. prostredníctvom online formulára (https://form.jotform.com/200862302347044) - po rozkliknutí odkazu treba vyplniť požadované údaje, ktoré budú následne zaznamenané.

        

      Po obnovení prevádzky nášho zariadenia budete telefonicky pozvaní na psychologické vyšetrenie a následne bude toto vyšetrenie zrealizované.      Viac tu: https://cpppapse.webnode.sk/news/vysetrenie-skolskej-sposobilosti/

     • Aktuálne informácie

     • Aktuálne informácie

       

      Vzhľadom na aktuálny vývin situácie rozhodlo MŠVV a Š SR o:

      • zrušení Testovania9/2020 v školskom roku 2019 – 2020,
      • aktualizácii zápisu žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2020 – 2021,
      • možnosti využívať novovzniknutú stránku www.ucimenadialku.sk ako doplnenie študijného materiálu, ale aj ďalších možností, napr. vzdelávacích a dramatických programov v RTVS a najnovšie pre starších i 100.snd.sk.

      Zároveň veríme, že vzájomná komunikácia funguje, že pokyny a usmernenia sú postačujúce a pomáhajú vám zorientovať sa. Ak máte akýkoľvek problém, obráťte sa na triednych učiteľov, resp. vedenie školy. A držte sa!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 10336