• Aktuálne informácie

     •  

       

      Na základe uznesenia vlády z 22. 10. 2020 a rozhodnutia ministra školstva z 23. 10. 2020 uvádzame aktuálne informácie:

      • od pondelka 26. 10. 2020 prešiel 2. stupeň ZŠ na dištančnú formu vyučovania; žiakom, ktorí sa nemajú možnosť vzdelávať formou IKT, budú zasielané učebné materiály v papierovej podobe prostredníctvom OÚ Kuklov; v tejto súvislosti uvádzame, že od septembra sa realizovalo aktualizačné vzdelávanie učiteľov a vzdelávanie žiakov v oblasti práce s aplikáciou, ktorú škola pri dištančnom vzdelávaní využíva; vyučuje sa podľa upraveného rozvrhu hodín;

      dištančná forma vzdelávania je povinná, žiaci, ktorí sa nezúčastnia, budú ospravedlnení na základe preukázateľných dôvodov,

      • 1.stupeň, ŠKD a materská škola pokračujú v prezenčnej forme vzdelávacieho a výchovného procesu,
      • prerušená je záujmová činnosť detí.

       

      Jesenné prázdniny

       

                  Z dôvodu celoplošného testovania sa aktualizuje a rozširuje termín jesenných prázdnin – vždy piatok a pondelok pred testovaním a po ňom: 30. 10. 2020, 2. 11. 2020, 6. 11. a 9. 11. 2020.

                  O ďalších dôležitých aktualizáciách vás budeme včas informovať.

     • O z n á m e n i e

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe rozhodnutia RÚVZ Senica je Základná škola Borský Svätý Jur – 2. stupeň od 21. 10. 2020 do 31. 10. 2020 v karanténe. Komunikovať so žiakmi, resp. rodičmi budú triedni učitelia a príslušní vyučujúci zaužívanými komunikačnými kanálmi.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
    • riaditelka2@gmail.com
    • +421 347772146
    • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
    • 37837036
    • 2021622856
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 10349