• MŠ - Týždenná téma: Moja rodina

     • Týždenná téma:  Moja rodina

      Rodina pre nás znamená všetko. Iba slovo “rodina“  vyvoláva v nás pocit, že tu niekto s nami je.

      Medzi najbližšiu rodinu patria: mama, otec, sestra, brat. Vieme, že sú tu, keď ich potrebujeme, a môžeme sa na nich spoľahnúť.

      S pomocou rodičov vymenuj členov širšej rodiny. Koľko členov má tvoja rodina? Porátaj ich. Porozprávaj sa o nich so svojimi rodičmi a dopĺňaj si slovnú zásobu.  Porozprávaj ako trávite voľný čas so svojou rodinou, čo obyčajne so svojimi najbližšími robíš a vymenuj spoločné aktivity.

       

      S pomocou rodičov si zarecituj báseň:

                                 Rodina

      Rodina je ako strom, chráni všetko, čo je v ňom.

      My sme veľká Rodina - otec, mama, sestra , brat a ja.

      K tomu ešte  babka, dedko, a to veru nie je všetko.

      Teta, ujo, bratranec, krstná, krstný nakoniec.

       

      Pracovné zošity

      3-4 roční: Chobáčik –str. 21- Moja rodina

      4-5 roční: Škôlkár poznáva str. 4 -Toto je moja rodina

      5-6 roční: Svet predškoláka str. 2- Rodostrom mojej rodiny

      Aktivity:

      • Nakresli na výkres seba a okolo seba nakresli členov  rodiny, s ktorými bývaš v jednom dome.
      • Staršie deti môžu nakresliť pod obrázok aj ostatných členov svojej rodiny, s ktorými sa stretávajú
      • Z farebného papiera môžeš vystrihnúť váš dom, nalepiť ho na výkres a do okien dokresliť svoju rodinu.
      • Pozri si spoločne s rodičmi vaše spoločné fotografie a vymenuj členov širšej rodiny.
      • Vypočuj  a zaspievaj si pieseň “Rodina Prštekov” dostupnú na stránke www.youtube.sk
      • Ak sa chceš ďalej hrať, maľovať a kresliť na týždennú tému, skúste s rodičmi navštíviť Pinterest stránku Moja rodina. Nájdeš tam veľa nápadov na zábavu.

      Prajem veľa zábavy pri hrách a tvorení a ak budete chcieť poradiť volajte na tel. č. 0907 436 532 p. uč. Veronika

     • MŠ- Téma: Domáce a hospodárske zvieratá

     • Téma: Domáce a hospodárske zvieratá

       

      Ahoj deti, viete, čo sa teraz na Jar deje na dvore alebo farme? K zvieratkám, ktoré tam žijú pribudnú ich mláďatká. Spoločne s rodičmi sa naučíte tieto zvieratká poznávať, pomenovať, rozoznať a určiť ich mláďatká z predlohy pracovného listu. 

       

      Prostredníctvom krátkych básničiek sa zoznámite so zvieratkami.

       

      Húska s kačkou budia deti, 

      slniečko už dávno svieti,

      teraz k vode ťapi ťap,

      vodičku má každý rád.
      Cica Mica s klbkom hrá sa

      a na babku pozerá sa.

      Po celú noc lapá myši,

      nájde ich aj v tajnej skrýši.
      Mliečko dajú kravičky,

      vajcia zase sliepočky.

      Ovečky syr, teplú vlnu,

      na jeseň, či zimu tuhú.
      Všetci sa tu radi máme,

      o zvieratká sa staráme. 

      A že staráme sa dobre,

      radi sú na našom dvore.“

       

       

      „Kohút, to je veľký pán,

      po dvore si chodí,

      nespočítam, koľko rán

      ma už takto budí.

      Kikirikí, dobré ráno,

       ako sa ti u nás spalo?

      Nasyp mi hneď trochu zrna,

      kým sa strhne trma-vrma.
      Prasiatko sa rozkrochkalo,

      tiež mám jedla veľmi málo!

      Kohút, ty nemôžeš spať,

      ale ostatným daj podriemať.
      Dunčo vrtí chvostom zase.

      Je ráno? Bolo načase. 

      Oddýchnuť si je mi treba,

      strážil som vás od večera.

       

      Aktivity: pracovné zošity 

                       

      3-4roční: Chrobáčik -str. 18 - Zvieratká z dvora 

                                                       /môžete sa porozprávať aj o tom, aké jedlo pre zvieratká chystáme, ako sa o ne staráme, aký úžitok dávajú/

      4-5roční: Škôlkar poznáva- str. 16 - Zvieratká z dvora 

      5-6roční: Svet predškoláka-str. 18 -  Domáce zvieratá + str.19 - Ich mláďatá a úžitok 

       

       

      Aktivity: 

       

      • Po oboznámení sa so zvieratkami si zaspievajte piesne dostupné na YouTube: Spievankovo 1 - Na dvore; Pláva kačka, Náš Brok... 

      Tiež pozrite videá na tému... prikladám link: 

      https://www.youtube.com/watch?v=956-wbIh2ts

      https://www.youtube.com/watch?v=D9cf-rXjE0g

      https://www.youtube.com/watch?v=7L5WKTkKiPY

       

      Ak budeš mať náladu, spoj spev s pohybom a napodobni zvuky a pohyby zvieratiek

       

      • Môžete si zo stavebníc, skladačiek alebo lega poskladať vlastnú zvieraciu farmu

       

      • Pokúste sa nakresliť, vystrihnúť /aj z časopisov/ vaše obľúbené domáce zvieratko alebo aj vymodelovať z plastelíny 

       

      • Poprezerajte si obrázkové knihy, encyklopédie s domácimi zvieratkami 

      Večer za odmenu, že ste poslúchali, Vám rodič môže prečítať rozprávku “ O Troch prasiatkach “ 

       

      Prajem veľa zážitkov, pri objavovaní, poznávaní domácich zvieratiek a  ich mláďatiek. Ak by ste potrebovali s niečím poradiť, tak moje t. číslo: 0911 490 909  p. učiteľka Monika 

       

       

       

       

     • Zápis prvákov – aktualizácia

     • Zápis prvákov – aktualizácia

                  Na základe Usmernenia MŠVV a Š SR doručeného 12. 04. 2020 upresňujeme okolnosti zápisu  detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020 – 2021:

      • ak nemáte možnosť stiahnuť tlačivo k zápisu, resp. doručiť ho mailom, elektronicky,... môžete si ho vyzdvihnúť v škole osobne, resp. ho osobne doručiť v čase 9,00 – 11,00 hod.,
      • ak požiadate o odklad povinnej školskej dochádzky, vyjadrenie lekára, resp.CPPP a P sa nebudú pri doručení vyplnených dotazníkov vyžadovať, doručíte ich do  4 týždňov od skončenia mimoriadnej situácie,
      • overenie údajov poskytnutých v dotazníkoch, identifikácia zákonných zástupcov sa uskutočnia do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia prevádzky školy – budeme vás pozývať osobne,
      • v prípade, že bude mať riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. 06. 2020; v opačnom prípade rozhodne o prijatí do 6 týždňov od skončenia mimoriadnej situácie.
     • MŠ- Týždenná téma: Jarné kvety

     • Týždenná téma: Jarné kvety

       

      Aj vy ste už pocítili tú nádhernú premenu prírody na jar? Teplé jarné lúče prebudili snežienky, fialky, narcisy, tulipány, púpavu.

      S pomocou dospelého ich pomenuj, opíš, vyfarbi, vystrihni alebo si o nich zaspievaj.

      Aktivity:

      • Aby poslúchali rúčky, treba ich aj trošku rozcvičiť. Nielen pred písaním, ale aj pred kreslením, modelovaním, či maľovaním. A aby to nebolo len také suché hýbanie prstom hore a prstom dolu, tak je tu rozcvička na precvičenie prstov spolu s riekankou:

       

      Raz sa prsty hádali,   

      akú prácu konali.

      Palec ten je silný, (kmitanie palcom)

      ukazovák pilný, (kmitanie ukazovákom)

      prostredník je najdlhší, (kmitanie prostredníkom)

      prstenník je najkrajší, (kmitanie prstenníkom)

      malíček je najmenší. (kmitanie malíčkom)

       

      • 3 – 4 roční: Chrobáčik – strana 16 – Jarné kvietky
      • 4 – 5 roční: Škôlkár poznáva – strana 17 – Jarné kvietky
      • 5 – 6 roční: Svet predškoláka – strana 16 – Jarné kvety
      • Predškoláci si v pracovnom zošite Jazýček šikovníček nájdu správne cestičky a precvičia rapotavé písmenko „ R “ – strana 23
      • Zaspievajte si pieseň Jarné kvety (dostupné youtube – Spievankovo 2)
      • Vyskúšajte si jednoduchý pokus  otvárajúce sa papierové kvety (https://montessorikids.sk/otvarajuce-sa-papierove-kvety/)
      • Ak máte chuť zahrať sa tak, pekné pexeso na týždennú tému nájdete  na stránke www.nasedeticky.sk – jarné kvietky – 19 druhov kvietkov, rôzne aktivity.

       

      Príroda sa prebúdza, slniečko láka von, tak sa teda nechajte zlákať detskou radosťou a objavujte prírodu spoločne.

      Ak budete chcieť poradiť, som tu pre vás.

      Pani učiteľka Adrika, tel: 0905/744021

     • Týždňová téma : Už ide Veľká Noc

     • Týždňová téma : Už ide Veľká Noc

      Na jar je najväčším sviatkom Veľká noc. Ako sa pripravuje na tento sviatok tvoja rodina? O význame sviatku sa porozprávaj s niekým starším: čo sú to kraslice, korbáč, polievačka.

      Aktivity :

      • Oboznám sa, spievaj alebo sa nauč veselú pesničku Poznáte zajka, čo vždy krčí nos? (dostupné na youtube)
      • 3 – 4 roční : Chrobáčik – str.19 – Veľká noc,

      4 – 5 roční : Škôlkar poznáva – str.15 – Zelená jar maľovanka,

                            Škôlkar počíta – str. 20 – Kraslica algoritmus tvarov,

                                                          str. 21 - Kraslica a tvary,

                            Písanka škôlkara – str. 19 – Oblúk horný,

      5 – 6 roční : Svet predškoláka: str. 17 – Veľká noc,

                            Matematika predškoláka: str. 20 – Labyrint Veľká noc,

                            Písanka predškoláka : str. 22 – Zdobíme kraslice.

      • Pracovná a výtvarná činnosť vyplýva z témy: zdobte, tvorte čo najkrajšie kraslice, malé deti nech túto činnosť pozorujú, podávajú, nalepujú ozdôbky. Staršie nech samostatne vytvoria výzdobu maľovaním, lepením, kreslením a pod. Jednoducho sa dá vytvoriť aj stojanček na vajíčko z toaletnej rolky (z jednej sa dajú prestrihnúť tri kusy). A opäť oblepiť ako napr. zelenú trávičku, hore nastrihať alebo nakresliť kvetinky, atď.

      Prajem veľa dobrých nápadov a úspechov, Vaša p. uč. Beatka.

       

      V prípade potreby môj tel. kontakt: 0915 450 378.

     • Škôlka- aktivity

     • Ahojte, škôlkari!

       

      Je nám ľúto,  že už dlhší čas nie sme s vami v kontakte. Chýbate nám. Dúfame,  že v čase, keď nás ohrozuje nebezpečný vírus, ste v poriadku. A pretože si myslíme, že chýbame aj my vám a chýbajú vám  aj naše spoločné aktivity, ktorými v škôlke napĺňame spoločný čas, pripravili sme pre vás niektoré, aby ste sa doma nenudili a aby ste si aj precvičovali to, čo sme sa už naučili.

      Vaši rodičia už vedia, že v utorok 7. 4. ich v škôlke budú medzi 9,00 a 11,00 hodinou čakať pracovné zošity a na každý týždeň  pre vás pripraví niektorá pani učiteľka zaujímavú tému, ktorú budete riešiť. A my sa tešíme, keď sa pri návrate do škôlky pochválite, ako sa vám doma darilo pracovať.

      Želáme teda veľa trpezlivosti pri riešení zaujímavých úloh!

     • Zápis prvákov v školskom roku 2020-2021 – doplnenie informácie

     • K zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020-2021 dopĺňame nasledovné:

      • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia prevádzky školy,
      • v prípade žiadosti o odloženie povinnej školskej dochádzky nemusí byť súčasťou žiadosti o prijatie potvrdenie lekára o zdravotnom stave, ale zákonný zástupca ho doručí dodatočne najneskôr do 4 týždňov od začiatku vyučovania,
      • v prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží zákonný zástupca vyjadrenie CPPP a P najneskôr do 15. júna 2020.
     • Prijatie detí do MŠ

     • Žiadosti  o prijatie detí  do materskej školy sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

      • žiadosti možno poslať mailovou poštou alebo poštou,
      • prihláška nemusí obsahovať potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa, zákonný zástupca ho doručí dodatočne  po skončení mimoriadnej situácie; ak potvrdenie nebude doručené, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
      • v prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa nebude vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného CPPP a P; zákonní zástupcovia ho doložia dodatočne po skončení mimoriadneho stavu; v opačnom prípade bude dieťa prijaté len na diagnostický pobyt.

      Žiadosti o prijatie do MŠ si stiahnete na webovej stránke školy v časti Dokumenty na stiahnutie.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
    • riaditelka2@gmail.com
    • +421 347772146
    • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
    • 37837036
    • 2021622856
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 10348