• Kritéria prijatia dieťaťa do materskej školy

    • Kritéria prijatia dieťaťa v zmysle vyhlášky č. 306/2008 MŠ SR o materskej škole § 3 ods.1 a ods.2:

      

     • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
     • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
     • deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

      

     Interné kritériá prijatia dieťaťa v zmysle vyhlášky č. 306/2008 MŠ SR o materskej škole § 3 ods.2. schválené Pedagogicku radou materskej školy:

     • deti, ktoré dovŕšia 3. rok veku do 31. 08. 2015 a staršie deti,
     • deti oboch zamestnaných zákonných zástupcov, ktoré spĺňajú  predchádzajúce predpoklady ,
     • dieťa, ktoré má súrodenca navštevujúceho našu  materskú školu,
     • dieťa rodičov s trvalým pobytom v Borskom Svätom Jure.

      

     Uvedené kritériá nie sú zoradené podľa dôležitosti.

     Rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa do MŠ si rodič alebo zákonný zástupca  preberie osobne v MŠ od 8.apríla (po veľkonočných prázdninách).

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

  • MŠ- rozlúčka
  • Veľká noc v škôlke
  • Šafránkovo gazdovstvo
  • Na návšteve u prvákov
  • MŠ- deň matiek
  • Zápis detí do prvého ročníka
  • Plavecký výcvik
  • Všetkovedko
  • ZŠ- divadelné predstavenie
  • Zima v škôlke
  • Knižnica
  • Jar v škôlke