• Personálne obsadenie

    •  

                 

     V tomto školskom roku sú v prevádzke 2 triedy, pedagogický zbor tvoria 4 učiteľky vrátane zástupkyne riad. pre MŠ. 

                                          

     Charakteristika pedagogického zboru :

      

     Vedenie školy- manažment školy tvorí:

      

     Mgr. Olšovská Alena- riaditeľka ZŠ s MŠ

      

     Počet učiteliek : 4

      

     Stahlová Beata- zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ

     Rovašová Zuzana - učiteľka

     Hladíková Monika- učiteľka

     Oršulová Adriána- učiteľka

      

      

     Počet nepedagogických zamestnancov : 1

      

     Orthová Jana – školníčka, upratovačka

      

     Všetky práva a povinnosti zamestnancov MŠ sú upravené v Pracovnom poriadku, Školskom poriadku, Organizačnom poriadku a ostatných legislatívnych normách MŠ.      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

  • MŠ- rozlúčka
  • Veľká noc v škôlke
  • Šafránkovo gazdovstvo
  • Na návšteve u prvákov
  • MŠ- deň matiek
  • Zápis detí do prvého ročníka
  • Plavecký výcvik
  • Všetkovedko
  • ZŠ- divadelné predstavenie
  • Zima v škôlke
  • Knižnica
  • Jar v škôlke