• Vedomostné súťaže

    •  

     2018/2019

     Okresné kolo fyzikálnej olympiády

      Po dlhšom čase sme sa opäť zúčastnili fyzikálnej olympiády.

     Okresné kolo sa uskutočnilo 13. marca v Holíči a našu školu úspešne reprezentoval Matej Hušek z 8.A triedy, ktorý vo svojej kategórii F získal s veľkým náskokom prvé miesto

     Matejovi srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov !

      

      

     Vyhodnotenie školského kola

     OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

     2018/2019

      

     Do obvodového kola, ktoré sa  uskutoční 26. apríla 2019 v Kútoch, postupujú títo úspešní riešitelia školského kola:

     Tamara Maslínová III.A

     Barbora Kovaničová III.A

     Vanda Smolárová IV.A

     Blahoželáme!

      

      

     Všetkovedko

     Aj v tomto školskom roku sa pätnásť žiakov našej školy zapojilo do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Najúspešnejšou žiačkou sa stala žiačka druhej triedy Tamara Maslínová, ktorá sa zo 6 991 žiakov umiestnila na krásnom 3. mieste. Získala tituly Všetkovedko a Všetkovedko školy.

     Ďalšími úspešnými žiakmi, ktorí sa môžu pýšiť titulom Všetkovedko sú druháci: Barbora Kovaničová (17. miesto), Erik Safian (17. miesto), Matúš Mráz (31. miesto), z  5 997 tretiakov: Vanda Smolárová (12. miesto) a zo 4 998 štvrtákov: Jakub Vlk (34. miesto) a Ivana Čermáková (41. miesto).

     Titul Všetkovedkov učeň získali: Alexander Muglia (2.A), Giuseppe Muglia (2.A), Martin Vlk (2.A), Eliška Halásová (3.A), Matej Holúbek (4.A), Rebecca Balejová (5.A), Michaela Vojková (5.A) a Veronika Štefanková (5.A). Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

      

      

      

      

      

     13. a 14. decembra sa i na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády.

      

     Úspešní boli nasledovní žiaci:

     kategória P4- I. Čermáková, J. Vlk

     kategória P5- J. Kovanič

     kategória P7- H. Halešová, M. Hušek

     kategória P8- S. Spustová

      

     Úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme a držíme palce v obvodovom kole. 

      

      

      

      

      

     KLOKAN

      

     Matematický klokan je najväčšia medzinárodná súťaž na svete, do ktorej sa zapojilo 18 žiakov z našej školy. Z celkového počtu 11 199 prváčikov z celého Slovenska 373 vypracovalo úlohy na plný počet bodov. Medzi nimi bola i žiačka z našej školy Tamarka Maslínová z 1.A triedy, ktorá sa zároveň stala šampiónkou školy. Ďalšími úspešnými riešiteľmi sa stali: Barborka Kovaničová (1.A), Vanda Smolárová  (2.A), Jakub Vlk (3.A), Christopher Malcovič (5.A) a Matej Hušek (6.A). Všetkým srdečne blahoželáme.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     21. apríla 2016 sa tretiačka Rebecca Balejová zúčastnila obvodového kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v Hlbokom. Súťažiaci s pedagógmi a hosťami navštívili aj pamätnú izbu J. M. Hurbana, faru, kostol a cintorín kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí o štúrovcoch a činnosti J. M. Hurbana.

      

      

     Pytagoriáda- obvodové kolo v Senici

      

     Úspešní riešitelia školského kola matematickej súťaže – Pytagoriáda nás 8.3.2016 reprezentovali na obvodovom kole v Senici.

     V kategórii P5 nás úspešne reprezentoval Matej Hušek (5.A), ktorý s počtom bodov 21 obsadil 1. miesto.

     Gratulujeme!

      

      

     Prišli nám výsledky, na ktoré sme ešte čakali a tak sa konečne môžeme pochváliť. 

     Strom života organizoval vedomostnú súťaž zameranú na environmentalistiku - Envitalent. Súťaž pozostávala z náročných úloh, pri ktorých riešitelia museli často siahnuť aj po odbornejšej literatúre než je učebnica. Ambíciu vyhrať mali viacerí žiaci našej školy, no nie všetci vydržali každý mesiac zápasiť s náročnými zadaniami úloh. Vytrvalcom sa však ich snaha vyplatila a po vyhodnotení súťaže sa môžu tešiť z pekných cien. Aby sme Vás však už nenapínali, aj nášmu reprezentantovi sa zadarilo – Matej Hušek (5.A) obsadil krásne 2. miesto vo svojej vekovej kategórii. (viac tu: http://stromzivota.sk/blog/2016/03/vyhodnotenie-sutaze-envitalent-3/ )

     Okrem spomenutej vedomostnej súťaže sme sa so žiakmi 2. stupňa zapojili aj do výtvarnej súťaže Tajomstvo stromu, kde sa našim žiakom síce nepodarilo obsadiť popredné miesta, ale dielo Aleša Hromkoviča (7.A) bolo ocenené ako jedno z najzaujímavejších a bol ocenený diplomom. (viac tu: http://stromzivota.sk/blog/2016/04/vyhodnotenie-vytvarnej-sutaze-tajomstvo-stromu-2016/ )

      

     Chlapcom samozrejme gratulujeme!


      

      

      

     Dňa 1. decembra 2015 sa 16 žiakov z 2. – 4. ročníka zapojilo do súťaže Všetkovedko.

     Najúspešnejšími  žiakmi, ktorí získali titul Všetkovedko sa stali:

      Jakub Vlk(2.A)

      Hanka Halešová (5.A)

     Lukáš Holúbek (5.A).

      K úspechu im blahoželáme.

      

      

      

      

      

      

     Školský rok 2014/2015

     Matematický klokan

     Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n.o.

     Z našej školy sa v tomto školskom roku zapojilo do riešenia úloh Klokanka jedenásť žiakov z prvého stupňa. Najúspešnejším žiakom so 100% úspešnosťou sa stal Jakub Vlk z 1.A triedy, ktorý získal titul Školský šampión. Ďalšími úspešnými riešiteľmi sa stali Jozef Kovanič z 2.A triedy, Hanka Halešová a Matej Hušek zo 4.A triedy.

      

     K úspechu im srdečne blahoželáme.


      

     Biblická olympiáda

          Dňa 16. apríla sa traja žiaci našej školy, víťazi dekanského kola Biblickej olympiády v Šaštíne, zúčastnili diecézneho kola v Bratislave. Boli to žiaci 8. A triedy – Michaela Vaculová, Andrea Izakovičová a Martin Baleja. Skončili síce na 9. mieste, no bojovali v silnej konkurencii spoločne s cirkevnými školami a gymnáziami.

     Blahoželáme!

      

      

     Ak sa nevzdáš, zvládneš to!

     Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec) vyhlásila environmentálna organizácia Strom života (SŽ) 5. ročník súťaže Týždeň pre vodu. Napriek chorobnosti členov klubu, ktorý pôsobí na našej škole pod názvom Borovicový tím, sme sa rozhodli do súťaže zapojiť aj my. Najskôr sme neverili v umiestnenie, pretože sme pomerne „mladý a neskúsený“ klub, no čím viac úloh sme vyriešili, tým viac sme verili, že opak by mohol byť pravdou.

     Začali sme s najjednoduchšou úlohou – tajničkou. Tú žiaci zvládli vyriešiť bez problémov v priebehu niekoľkých minút. Následne kreslili vtáčika, ktorý bol riešením tajničky – vodnára potočného. Spoločne sme vybrali najkrajšiu kresbu (M. Húšek – 4.A), ktorú sme zaslali ako riešenie úlohy.

     Žiačky z 5.A (V. Krásna, S. Krajčírová) sa ukázali ako zdatné laborantky, keď sa odhodlane pustili do realizácie pokusu, ktorým sa im podarilo úspešne utopiť vodu pod vrstvou oleja. (Videozáznam z pokusu si môžete pozrieť na stránke školy.)

     Voda je obrovský poklad, ktorý však nie je dostupný pre všetkých. Pitnej vody je čím ďalej, tým menej, preto by sme s ňou mali šetrne zaobchádzať a neplytvať ňou. Pri riešení úlohy Voda nad zlato sme spoločne objavili veľa prehreškov, ktorých sa voči vode každý deň dopúšťame. Spísali sme ich a vytvorili sme sľub, ktorého podpisom sme sa zaviazali k tomu, že sa budeme k vode správať tak ako si zaslúži. (Listinu, ktorá dokazuje naše odhodlanie nájdete na konci správy. Privítame, ak sa k nám pridáte.)

     Ostávali pred nami najťažšie dve. V jednej sme mali vymyslieť divadelné stvárnenie vodného ekosystému a dôsledky vplyvu znečistenia naň. Na riešení tejto úlohy sa podieľali viacerí členovia zo 4.A a 5.A. Podarilo sa nám spoločnými silami vytvoriť milé video s názvom Náš vodný svet v Riečke. (Videozáznam so scénkou nájdete na našej stránke.  odporúčam pozrieť, pretože lepšie je raz vidieť, ako dvakrát čítať :) )

     Posledná úloha mala názov Vodníci. Na jej splnenie sme sa vydali vyčistiť Baroškov kanál a jeho okolie. Najprv sa nám zdalo, že nebudeme mať veľa roboty, no čím sme boli ďalej od hlavných chodníčkov, nachádzali sme tým viac vecí, ktoré do prírody nepatria: zviazané vrece s plastovými fľašami, stará topánka, vedro,... Odpad, ktorý sme zbierali, sme hneď aj separovali. Vytvorili sme skupinky, jedna zbierala papier, druhá plasty a tretia brala všetko ostatné. Počas akcie sme nazbierali 2 vrecia plastov, 1 vrece papiera a 2 vrecia zmiešaného odpadu. Skupinky sa predbiehali, ktorá z nich skôr naplní vrece, behali „od odpadu k odpadu“ a hlásili si, ak našli niečo, čo mala na starosti iná skupina. Dokonca sme využili príležitosť a zopakovali sme si poznatky z biológie priamo v teréne (videli sme pijavicu, bobriu hrádzu, vodné rastliny,...) Ani sme si neuvedomili, koľko toho už poznáme.

     Myslím, že budem hovoriť za väčšinu členov, ak poviem, že sme v priebehu súťaže prežili veľa zaujímavých a pekných chvíľ. Pri riešení úloh sme zažili množstvo humorných situácií, pomohli sme prírode a rozšírili sme si vedomosti o nej. Prekvapenie prišlo dnes (16.4.2015), kedy boli zverejnené výsledky súťaže. Náš Borovicový tím svietil na 1. mieste! Naša snaha tak nakoniec nebola odmenená „len“ dobrým pocitom, ale aj akváriom, ktoré bude zdobiť chodbu našej školy.  

      

                                                                                                                                               vedúca Borovicového tímu

      

      

      

     Pytagoriáda- školské kolo

     Dňa 10. decembra 2014 na našej škole prebehlo školské kolo Pytagoriády žiakov 2. – 8. ročníka. Do súťaže boli vybraní najlepší žiaci.

     Úspešnými riešiteľmi sa stali:

     Matej Hušek – 4.A trieda,

     Hanka Halešová – 4. A trieda,

     Michaela Vaculová – 8.A trieda.

     Uvedení žiaci postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční v Senici.

     Pytagoriáda- okresné kolo

     Dňa 16. 3. 2015 sa v Senici konalo okresné kolo Pytagoriády.                                                                                           V kategórii P4 (žiaci 4. ročníka) súťažilo 49 žiakov, z toho bolo 15 žiakov úspešných. Našu školu v tejto kategórii reprezentovali Hanka Halešová a Matej Hušek. Úspešným riešiteľom sa stal Matej Hušek. Z pätnástich úloh vyriešil dvanásť úloh správne. Za čas získal osem bodov. Celkovo získal dvadsať bodov a umiestnil sa na 8.-9. mieste. Hanka Halešová vyriešila sedem úloh správne.

     O deň neskôr riešili Pytagoriádu žiaci 5. – 8. ročníka. Zúčastnila sa jej Michaela Vaculová z 8. ročníka. I keď spolu s Hankou neboli úspešné, želáme im veľa úspechov v ďalších matematických súťažiach a Matejovi Huškovi k úspechu blahoželáme.

                

                                                              

      

      

      

      

      

     Všetkovedko je vedomostná súťaž pre žiakov 2. – 5. ročníka základných škôl. Obsahuje otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli – vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, informatická, dopravná, hudobná a výtvarná výchova. Do súťaže sa prihlásilo viac ako 12 000 detí z celého Slovenska – 3 951 druhákov, 3 631 tretiakov, 3 109 štvrtákov a 1 507 piatakov.

     Z našej školy sa do súťaže prihlásilo 13 žiakov. Najúspešnejšími súťažiacimi, ktorí získali titul Všetkovedko sa stali:

     Rebecca Balejová (2.A trieda) – 6. miesto,

     Michaela Vojková (2.A) – 16. miesto,

     Oliver Bolaček (2.A) – 22. miesto,

     Dominik Čulen (2.A) – 27. miesto,

     Hanka Halešová (4.A) – 31. miesto na Slovensku.

     Ostatní žiaci – Veronika Štefanková (2.A), Kristián Hrnčiar (3.A), Hana Švecová (3.A), Pavol Hromkovič (4.A), Vanesa Smolárová (4.A), Michaela Zajícová (5.A), Sabina Julényiová (5.A) a Milan Jurčák (5.A) získali titul Všetkovedkov učeň.

      

                                                                                         Víťazom srdečne        blahoželáme!

      

     iBobor-logo iBobor

      

     Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

     Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

     Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú do tejto súťaže. V tomto školskom roku patria medzi najšikovnejších títo žiaci, ktorí boli zároveň odmenení i diplomom:

     Celkové poradie

      

     Počet bodov   percentil

      
            
            
            
            

     629. - 1094.

     Matej Hušek, 4.trieda

     72,00 bodov     95. percentil

      

     1552. - 1891.

     Pavol Kotrč, 4.trieda

     64,00 bodov     88. percentil

      

     1998. - 2765.

     Pavol Hromkovič, 4.trieda

     60,00 bodov     85. percentil

      

     533. - 543.

     Filip Puc, 7.trieda

     70,00 bodov     98. percentil

      

     3247. - 3621.

     Gabriela Majzúnová, 6.trieda

     54,69 bodov     85. percentil

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

  • MŠ- rozlúčka
  • Veľká noc v škôlke
  • Šafránkovo gazdovstvo
  • Na návšteve u prvákov
  • MŠ- deň matiek
  • Zápis detí do prvého ročníka
  • Plavecký výcvik
  • Všetkovedko
  • ZŠ- divadelné predstavenie
  • Zima v škôlke
  • Knižnica
  • Jar v škôlke