• Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Zber papiera a Zelený deň

      30. apríla sa v našej škole uskutočnil zber papiera. Spolu sme nazbierali 5345 kg papiera, čím sa nám podarilo zachrániť takmer 90 stromov.

       

      7.5.  sme sa obliekli do zeleného, aby sme prejavili svoju úctu a účasť planéte, na ktorej žijeme. Planéte Zem.

      Bolo to 22. apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.

      Deň Zeme pripadá na 22. apríl. Prečo je potrebné si tento deň pripomínať?

      Deň Zeme si pripomíname preto, aby sme si uvedomili závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám Zemou poskytované. Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká.

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     •             V dňoch 11.04.,12.04.,17.04.,19.04. a 20.04. 2018 žiaci prvého stupňa absolvovali plavecký výcvik v mestskej plavárni Senica. Z ročníkov 1., 2., 3., a 4. sa zúčastnilo výcviku  45 žiakov. Plavecký výcvik prebiehal v rozsahu 10 hodín. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín, podľa plaveckých schopností. Na záver absolvovali pretek v plávaní na 50m, 25m a 12,5m. V každej skupine boli vyhodnotení najrýchlejší traja plavci. Víťazi boli odmenení medailou a vecným darčekom. Každý plavec získal diplom, sladkosť a veľa nových skúseností. Ďakujeme predajni BAL TIP Slovakia, s.r.o., Senica za sponzorské darčeky pre víťazov.

       

       

      Vyhodnotenie

       

      1.skupina  1. miesto Karolína Petrášová

                        2. miesto Tibor Taraj

                        3. miesto  Natália Poláková

       

      2. skupina 1. miesto Vanda  Smolárová

                        2. miesto Eliška   Halásová

                        3. miesto Samuel  Kovár

       

      3. skupina  1. miesto Lukáš  Hrica

                         2. miesto Matúš Dovalovský

                         3. miesto Oliver Čulen

       

      4. skupina  1. miesto Matúš Mráz

                         2. miesto Peter Záhalka

                         3. miesto Margaréta Včelková

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

  • MŠ- rozlúčka
  • Veľká noc v škôlke
  • Šafránkovo gazdovstvo
  • Na návšteve u prvákov
  • MŠ- deň matiek
  • Zápis detí do prvého ročníka
  • Plavecký výcvik
  • Všetkovedko
  • ZŠ- divadelné predstavenie
  • Zima v škôlke
  • Knižnica
  • Jar v škôlke