• Otvorenie školského roka 2019 – 2020 (+dodatok k informácii )
     • Otvorenie školského roka 2019 – 2020 (+dodatok k informácii )

     • Otvorenie školského roka 2019 – 2020

       

                  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2019 – 2020 sa uskutoční v pondelok o 8.00 hodine v priestoroch školy. Vyučovanie začína v utorok 3.9.2019, od utorka 3.9.2019 bude fungovať aj školský klub detí. Prváci budú pracovať prvý týždeň  v skrátenom režime, presné informácie dostanú rodičia v pondelok od triednej  pani učiteľky.

       

                 Dodatok k informácii o otvorení školského roka

                       Predpokladáme, že slávnostné otvorenie v triedach potrvá približne do 9.00 – 9.15 hod. V prípade nevyhnutnosti je možné mladšie deti nechať v škole, bude o ne postarané.

       

                  Tešíme sa vás!

     • Zápis detí do prvého ročníka

     • Zápis detí do prvého ročníka pre  školský rok 2019-2020 sa konal
      9. apríla 2019. Na  ZŠ s MŠ v 1. A triede bolo zapísaných 14 detí predškolského veku. Rodičia troch detí požiadali o odloženú povinnú školskú dochádzku.

       

    • Zápis detí do materskej školy
     • Zápis detí do materskej školy

     • Zápis detí do materskej školy

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční v období                        10.4. – 30.4.2019.

           Všetky potrebné informácie k zápisu detí na školský rok 2019/2020 Vám budú  oznámené priamo v budove MŠ. Budete informovaní o podmienkach zápisu, môžete sa zoznámiť s priestormi a interiérom tried v MŠ. Vzor žiadosti je k dispozícii v každej triede MŠ i na webových stránkach školy. Pri odovzdávaní žiadosti je potrebné predložiť prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa od ošetrujúceho lekára.

    • Oznámenie
     • Oznámenie

     • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur

       

      O z n á m e n i e

       

                  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že dňa 29.3.2019 bude vyhlásené riaditeľské voľno, bude prerušený výchovno-vzdelávací proces v základnej škole i výchovný proces v materskej škole.

       

       

      Borský Svätý Jur 19.3.2019                                                             Mgr. Alena Olšovská, riad.

    • Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2019– 2020
     • Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2019– 2020

     • Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2019– 2020

       

                  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur oznamuje, že prijímanie detí na primárne vzdelávanie ( do 1. ročníka ) sa uskutoční 9. apríla 2019 v čase od 14,00 do 17,30 hodiny v 1. triede.

       

                  Zákonný zástupca prinesie so sebou:

      • rodný list dieťaťa,
      • občiansky preukaz,
      • vyplnené tlačivá Zápis do 1. ročníkaDotazník k zápisu do 1. triedy,
      • 10 € (prvá kniha, zošity s predtlačou, Čísla a hry).

       

      Poznámka:

      Tlačivá dostanete v MŠ Borský Svätý Jur a MŠ Kuklov, alebo si ich môžete stiahnuť na webstránke školy v časti Dokumenty na stiahnutie ( a priniesť ich vyplnené).

    • Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku
     • Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku

     • Časť II Povinnosti a práva žiakov

      • za bod 7 ods. a) sa vkladá: tepláky a iné športové oblečenie sa nosia na telesnú výchovu, resp. iné športové aktivity, nie sú vhodným oblečením na vyučovanie; za vhodné oblečenie sa nepovažujú ani roztrhané džínsy
      • za bod 7 ods. b) gumené šľapky nie sú považované za bezpečnú obuv.

       

       

      Prerokované na pracovnej porade 5.2.2019

       

       

       

      Borský Sv. Jur 5.2.2019                                                        Mgr. Alena Olšovská, riad. 

    • GDPR
     • GDPR

     • Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej organizácii zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
      a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese
      zo@eurotrading.sk.
      Viac informácií si môžete prečítať tu :
      www.eurotrading.sk/zo
       

    • Oznámenie - voľné dni
     • Oznámenie - voľné dni

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že dňa:

      • 1.2.2019 sú polročné prázdniny
      • 5.2.2019 – riaditeľské voľno z dôvodu vzdelávania pedagogických zamestnancov; výchovno-vzdelávací proces v základnej škole a výchovný proces v materskej škole budú prerušené.
     • Oznam

     •  

       

      Oznamujeme cvičiacim skupinám, že v období 23.12.2018 – 8.1.2018 bude telocvičňa mimo prevádzky. Žiadame vedúcich skupín, aby do piatku 21.12.2018 odovzdali kľúče a v najbližších dňoch podali nové žiadosti o prenájom na rok 2019. Nové zmluvy budú uzavreté v zmysle Smernice o prenájme telocvične, ktorá je uverejnená na webstránke školy.

       

       

      Borský Svätý Jur 17.12.2018                                                               Mgr. Alena Olšovská, riad.

    • Oznámenie
     • Oznámenie

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že jesenné prázdniny začínajú 30.10.2018 a trvajú do 2.11.2018. vyučovanie začína v pondelok 5.11.2018.

      V pondelok 29.10.2018 idú žiaci ZŠ do školy a prebieha i výchovný proces v materskej škole.

    • Triedne aktívy a konzultačné hodiny
     • Triedne aktívy a konzultačné hodiny

     • Triedne aktívy v školskom roku 2018 – 2019

       

      18.9.2018 – spoločné triedne aktívy, organizácia práce v školskom roku 2018-19 

      13.11.2018 – konzultácie, hodnotenie vých.-vzdel. výsledkov žiakov

      december 2018   – RZ žiakov 9. triedy

      22.1.2019 – konzultácie, hodnotenie vv výsledkov za 1. polrok po kl. porade

      16.4.2019 – konzultácie, hodnotenie vv výsledkov po klasifikačnej porade

       

      • mimoriadne triedne aktívy podľa potreby v zmysle pracovného poriadku školy,
      • konzultačné hodiny učiteľov utorok 14.00 – 15.00 hod.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

  • MŠ- rozlúčka
  • Veľká noc v škôlke
  • Šafránkovo gazdovstvo
  • Na návšteve u prvákov
  • MŠ- deň matiek
  • Zápis detí do prvého ročníka
  • Plavecký výcvik
  • Všetkovedko
  • ZŠ- divadelné predstavenie
  • Zima v škôlke
  • Knižnica
  • Jar v škôlke