• Oznámenie – otvorenie školy

     • Oznamujeme, že v zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 2. 3. 2021 a  na základe komunikácie s rodičmi žiakov 1. stupňa a rodičov detí materskej školy sa od 8. 3. 2021 otvára škola:

      • pre prezenčné vyučovanie žiakov 3. ročníka, ktorých rodičia nemajú možnosť pracovať z domu alebo ktorí nemajú podmienky pre dištančný spôsob výuky,
      • deti materskej školy, ktorých rodičia musia pracovať prezenčne.

      Podmienkou pre začiatok prezenčnej formy vyučovania sú:

      1. negatívny test jedného zo zákonných zástupcov,
      2. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.

       

      Príloha:

      Čestné vyhlásenie 11a – rodičia detí, ktorí nemajú podmienky pre dištančnú formu vyučovania

      Čestné vyhlásenie 11c – rodičia, ktorí musia pracovať prezenčne.

       

      https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
    • riaditelka2@gmail.com
    • +421 347772146
    • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
    • 37837036
    • 2021622856
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 10327