• Pokyny k prevádzke školy od 1. 6. 2020

     • V zmysle Rozhodnutia ministra školstva zo dňa  22. 5. 2020 otvára ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur prevádzku s nasledovnými organizačnými pokynmi:

      1. prevádzka základnej školy sa obnovuje pre žiakov 1. – 5. ročníka v nádväznosti na zisťovaný záujem rodičov,
      2. žiaci prídu do školy v čase: 7.50 žiaci z Kuklova, 8.10 žiaci z Borského Sv. Jura; priebežne sa bude realizovať ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk); prinesú si so sebou prezuvky, žiaci 1.-5. ročníka budú pracovať v skupinách s maximálnym počtom 20, skupiny sa nebudú meniť;
      3. pri prvom príchode do školy odovzdá rodič (dieťa) čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia; odovzdá ho aj vtedy, ak žiak preruší pobyt v škole na viac ako 3 dni,
      4. rodič zabezpečí dieťaťu hygienické papierové vreckovky a dve rúška – jedno  náhradné, jedno bude mať žiak pri pohybovaní sa mimo svojej skupiny,
      5. do školy nesmie vstúpiť žiak s príznakmi infekcie dýchacích ciest (zvýšená teplota, kašeľ, nádcha, kožné vyrážky a iné príznaky ochorenia),
      6. zakázaný je vstup do školy rodičom a iným osobám, ktoré sa nezúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Organizácia výchovno-vyučovacieho procesu v škole, prevádzky školskej jedálne a hygienicko-epidemiologické opatrenia budú upresnené prvý deň  nástupu žiakov do školy v zmysle usmernení a pokynov nadriadených orgánov.

      Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti prostredia si stiahnete tu na webovej stránke školy, resp. môžete vyzdvihnúť v škole v dňoch 27. 5. – 29. 5  (streda – piatok) od 9.00 – 12.00 hod.

     • Obnovenie prevádzky MŠ

     • Milí rodičia,

       

      1.6. 2020 ukončujeme prerušenie prevádzky a  „otvárame“ materskú školu.

      Pre rodičov, ktorí v našom prieskume potvrdili záujem, sú určené tieto pokyny :

       

      • Prevádzka zariadenia bude max. 9 hodín denne, od 6.45 do 15.45 hod.

      • Príchod detí od 6,45 do 8,00 hod.

      • Do/zo škôlky dieťaťa prichádza/odchádza v sprievode jednej osoby žijúcej v spoločnej   domácnosti.

      • V priestoroch MŠ sa zdržiava minimálne, rešpektuje usmernenia zamestnancov MŠ ( limitovaný počet detí a dospelých v šatni, ostatní budú čakať vo vestibule alebo vonku).

      Pri vstupe do budovy MŠ je potrebné použiť dezinfekciu, sprevádzajúci dieťa  musí mať rúško a dodržuje všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia.

       • Rodič pred nástupom dieťaťa do zariadenia (alebo prerušení dochádzky na 3 a viac dní) podpíše vyhlásenie o zdravotnom stave.

      • Každé ráno budú deti prechádzať zdravotným filtrom a meraním teploty.

      • Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa sa podpisuje denne v MŠ (tlačivo bude umiestnené v skrinke dieťaťa).

       

      • Deti budú rozdelené do skupín max. po 15.

       

      •  Vytvorené skupiny sa nebudú meniť, ak ich počet výrazne poklesne, zlúčia sa až v ďalšom týždni.

      • Deti v rámci svojej skupiny nemusia nosiť rúška. Rodič však musí zabezpečiť, aby malo dieťa jedno rezervné rúško v skrinke. 

      • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény – podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19.

      • Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie: rozlúčky s deťmi, besiedky, výlety, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia.

     • MŠ - Týždenná téma: Kniha

     •  Týždenná téma:  Kniha, Rozprávková kniha

      Ahoj deti, tento týždeň máme tému Kniha, Rozprávková kniha. Kniha je najlepší priateľ človeka, sprevádza nás už od kolísky.

      Ako vlastne vznikne kniha?

      Zo semienka v zemi vyrastie stromček. Stromček rastie a vyrastie z neho  strom. ( Deti môžu napodobňovať ako zo semienka vyrastie stromček. Stočia sa do klbôčka ako semienko v zemi a pomaly sa zdvíhajú hore ako keď stromček rastie.) Vyrástie veľký strom a teplý vánok mu hladí konáre. (Deti môźu stáť na mieste a hýbať rukami ako keď vetrík fúka na konáre.) Drevorubaći spília strom (deti môžu napodobňovať  pílenie stromu) a odvezú ho do továrne – papierne a vyrobia z neho papier. Z papiera sa vyrobí knižka. Knižka je ešte biela, ale ujo spisovateľ do nej napíše rozprávku. A aby bola rozprávka veselá, ujo maliar – ilustrátor nakreslí obrázky – ilustrácie k tomu, čo ujo sposovateľ napísal.

      Aktivity:

      -Aj vy sa môžte zahrať a spoločne si vyrobiť detské leporelo maľovaním, kreslením a lepením obrázkov s detskou tématikou.

      -Opýtaj sa rodičov akú knihu si mal najradšej keď si bol malý a aké knihy ti čítali keď si išiel spinkať.

      -Prezeraj si rozprávkové knihy čo máš doma

      -Skladaj rozprávkové puzzle

      -Skús si z rodičmi prečitať príbeh z knižky a vymyslieť koniec príbehu. Potom ho skús nakresliť.

      -Vypočuj si pieseň Ujo Mravec Knihy na stránke www.youtube.sk

       

      -S pomocou rodičov si zarecituj báseň Knižka

      Snívala raz knižka,

      že chcela byť myška.

      Ale nevie chodiť ani,

      nemá nohy má len strany.

      Ako sa do myšej diery schová

      rozprávková knižka papierová?

      Bolo by to asi veľmi ťažké

      podobať sa malej sivej myške.

       

      Aktivity pracovné zošity:

      -Písanka škôlkara (4-5)  str. 23 – Vlnky vysoké

      -Jazýček šikovníček (5-6) str. 4,5 – Od stromčeka ku knihe, Moja prvá kniha

      -Písanka predškoláka (5,6) str. 25 – Osmička zvislá

       

      Pri aktivitách prajem veľa zábavy a čoskoro sa vidíme. Teším sa na Vás. V prípade pomoci volajte na tel. čislo 0907 436 532 p. uč. Veronika

       

       

       

       

     • MŠ - Týždenná téma: Život pri rybníku

     • Vonku je už pekné počasie, a preto je táto téma zameraná na pobyt vonku - vychádzku do okolitej prírody v blízkosti rybníka. Spolu s rodičmi sa vyberte na vychádzku k rybníku, do prírody a zahrajte sa na malých pozorovateľov a bádateľov. Spoločne budete objavovať, skúmať a pozorovať rastlinnú a živočíšnu ríšu ( vodné zvieratká, rastliny, hmyz, mravce, motýle, lienky.....). Porozprávajte sa o rastlinkách (suchozemských i vodných), lúčnych kvetoch, leknách, privoňajte si ku sedmokráske, ďateline, margarétke. Rozprávajte tiež o ochrane prírodného prostredia, prečo je hmyz užitočný, akú zohráva v prírode úlohu. Všímajte si malé živočíchy, aké majú telo, koľko nôh, či majú krídla... Pri rybníku nepozorujte len očami, ale zatvorte ich a počúvajte rôzne zvuky z okolia. Najlepšou motiváciou pre vás bude zážitok, skúmanie a pozorovanie.  

      Viac:

     • Prijímacie konanie na SŠ

     • Vážení rodičia!

      Všetky aktuálne informácie ako postupovať po prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa na SŠ nájdete na stránke: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

      Aktuálne:

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

      Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

      V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom prijímacieho procesu kontaktujte výchovnú poradkyňu na adrese: katkajezkova@gmail.com

      Ako z vyššie uvedených informácií vyplýva, zápisné lístky na SŠ sa vydávať nebudú, zákonný zástupca zasiela SŠ Záväzné potvrdenie o nastúpení - nenastúpení na štúdium, ktoré si môžte stiahnuť na vyššie uvedenej adrese alebo tu :

     • MŠ - Týždenná téma: My sme malí remeselníci

     • Týždenná téma: My sme malí remeselníci

       

      Milí rodičia,

       

      je tu nová téma na tento týždeň. Hry a aktivity na tému „Remeslá a profesie“ sú u detí populárne, pretože túžba stať sa niekým a napodobňovanie je jednou z dôležitých etáp v detskom vývoji. Deti by mali v tejto téme poznať a slovne opísať rôznorodé ľudské činnosti a význam práce.

      Porozprávajte im o svojom zamestnaní. Zahrajte si spoločne námetové hry na kuchára, lekára, predavača alebo záhradníka. Diskutujte s deťmi o potrebe nástrojov pre ľudí na uľahčenie ich práce. Nezabudnite ani na ľudové remeslá, ktoré boli na Slovensku typické. Napríklad včelárstvo, hrnčiarstvo, rezbárstvo a iné.

       

      viac:

     • MŠ - Týždňová téma : Deň matiek

     • Týždňová téma : Deň matiek

      MAMA – slovo tak obyčajné, no má tak obrovský význam...

      Porozprávajte sa aké to bolo, keď ste boli bábätkami, ako a čím ste sa zmenili v porovnaní s bábätkom. Čo všetko robila mama, ako sa starala o vás a prečo sa máte tak radi.  Lebo:

      Mama má mňa a ja mamu,  každý deň usmievam sa na ňu.                                                                    Stará sa o mňa, ja to viem. Preto ju veľmi milujem.                            

      Aktivity :

      • Mám pre vás tento text, ktorý sa môžete naučiť ako básničku pre mamičku alebo ju spievať ako pesničku na melódiu piesne Moja mamka niečo má.

      Mám mamičku, mamku mám, mamku mám, mamku mám,

      srdiečko jej z lásky dám, z lásky dám.

      Dám  jej k sviatku pekný kvet ,pekný kvet, pekný kvet, 

      ona  je môj celý svet, celý svet.                                                                                                                                                                                                                                                                         

      3 – 4 roční : Chrobáčik – str.20 – Mojej mame,

      4 – 5 roční : Škôlkar poznáva – str.15 – Čo potrebuje bábätko,

                            Škôlkar počíta – str. 19 – Môj sviatok,

      5 – 6 roční : Svet predškoláka : str. 20  –  Deň rodiny,

                            Matematika predškoláka : str. 23 – Štvorcová sieť,

                            Písanka predškoláka : str. 24 – Osmička ležatá.

       

      • Pracovná a výtvarná činnosť vyplýva z témy :  tvorte čo najkrajšie obrázky ako darčeky pre mamičky. Malé deti nech nakreslia podľa svojich možností napr. slniečko, lebo mamička je aj naším slnkom. Alebo kvetinku či svoj vlastný obrázok pre mamu, na ktorý odtlačia narúžovanú pusinku. Môžete natrieť farbou obe ručičky, odtlačiť ich na výkres a po uschnutí do nich dolepiť srdiečko.

       Staršie nech samostatne vytvoria svoj darček maľovaním, lepením, kreslením a pod. Môžete nakresliť mamu ako postavu alebo iba ako portrét. Dokresliť seba, alebo nalepiť srdiečka, kvetinky atď.

      Predškoláci nech pridajú tlačenými písmenami slovo MAMA a podpísať sa tiež už vedia. Ak budete mať chuť a aj trpezlivosť skúste si svoj obrázok mamičky pekne zarámovať vlastným rámikom, ktorý si samy vyzdobíte. Čokoľvek samy vyrobíte pre vaše mamy tak sa im to bude páčiť a potešia sa, aké ste šikovné.

       

      Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám, ale aj starým mamám. Dovoľte mi pripojiť sa k vašim malým gratulantom : Milé naše mamy, buďte šťastné a my s vami.   

       

                                                                                                                                     P. uč. Beatka.

     • Vnútorný predpis na klasifikáciu a hodnotenie žiakov na konci školského roka

     • Vnútorný predpis na klasifikáciu a hodnotenie žiakov na konci školského roka

       

      V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl vydáva riaditeľka školy Vnútorný predpis na hodnotenie a klasifikáciu žiakov na konci školského roka 2019 – 2020 v čase mimoriadneho prerušenia prevádzky školy z dôvodu ohrozenia koronavírusom.

       

      Zásady hodnotenia

      • Priebežné hodnotenie práce žiakov sa neklasifikuje známkou
      • Realizuje sa individuálny prístup v komunikácii so žiakmi s ohľadom na ich možnosti komunikovať prostredníctvom IKT

       

      Podklady k hodnoteniu

      Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov získavajú učitelia na základe:

      • vyhodnocovania zadaných úloh a prác, konzultácie a komunikácie s vyučujúcim,
      • zapájanie sa do online vyučovania v prípadoch, kedy sa realizuje,
      • záujem a snaha pracovať u tých žiakov, ktorí nemajú možnosť pracovať prostredníctvom IKT z domu, resp. reagovať touto formou.

       

      Formy záverečného hodnotenia

      Po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 20. 4. 2020 riaditeľka školy rozhodla, že:

       

      1. v 1.  ročníku sa bude hodnotiť formou slovného hodnotenia,
      2. v 2. – 9. ročníku sa bude klasifikovať známkou,
      3. anglický jazyk, dejepis v 5., 6., 7. ročníku a biológia v 5. ročníku sa budú hodnotiť slovne – „absolvoval“,

      pričom pri hodnotení známkou sa zohľadňuje:

      1. polročná známka z predmetu,
      2. práca v čase mimoriadnej situácie akýmkoľvek spôsobom – v rámci možností vypracovávanie PL, zadaných úloh, slohových prác, zapájanie sa do on line vyučovania,
      3. v známke sa odrazí aj neúčasť na vzdelávaní v prípadoch, keď žiak ignoroval komunikáciu s učiteľom bez preukázateľných objektívnych dôvodov.

       

      Postup do vyššieho ročníka, opakovanie ročníka

      1. U žiakov 2. stupňa, ktorí sa zo subjektívnych príčin nezapájali do vzdelávania v čase mimoriadnej situácie, nariadi riaditeľka školy komisionálne skúšky do 31. 8. 2020.
      2. Žiaci 2. stupňa, ktorí v 1. polroku neprospeli najmenej z dvoch predmetov a javili záujem o vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie, môžu absolvovať komisionálne skúšky do 31. 8. 2020.
      3. Žiaci 2. stupňa, ktorí v 1. polroku neprospeli najmenej z dvoch predmetov a v čase mimoriadnej situácie nejavili žiadny záujem o prácu, budú opakovať ročník.

       

      Nebudú sa hodnotiť:

       

      1. stupeň

      Informatika

      Hudobná výchova

      Telesná výchova

      Výtvarná výchova

      Etická výchova

      Náboženská výchova

      Pracovné vyučovanie

       

      2. stupeň

      Občianska výchova

      Telesná výchova

      Hudobná výchova

      Výtvarná výchova

      Enviromentálna výchova

      Technika

      Etická výchova

      Náboženská výchova

      Informatika

       

     • Prijatie detí do MŠ – aktualizácia k 28.4.2020

     •  

         Prijatie detí do MŠ  –  aktualizácia k 28.4.2020

       

       Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa podávajú v čase od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020

       Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

           Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  sa budú doručovať:

      1. poštou,
      2. elektronickou formou prostredníctvom e-mailu,
      3. osobne za dodržania hygienicko–epidemiologických opatrení v priestoroch školy v čase od 9,00 do 11,00hod.

      Prihláška nemusí obsahovať potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa, zákonný zástupca ho doručí najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách. Ak nebude doručené, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

      V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami sa nebude vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného CPPP a P, zákonní zástupcovia ho doložia dodatočne po skončení mimoriadneho stavu, v opačnom prípade bude dieťa prijaté len na diagnostický pobyt.

      Ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou, zákonný zástupca dieťaťa predloží rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky bezodkladne po jeho vydaní riaditeľkou základnej školy.

      Žiadosti o prijatie do MŠ si stiahnite na webovej stránke školy v časti Dokumenty na stiahnutie.                                                                          

       Riaditeľ materskej školy rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie. Inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.

       


         

          

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
    • riaditelka2@gmail.com
    • +421 347772146
    • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
    • 37837036
    • 2021622856
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 10340