• P O Ď A K O V A N I E

     • P O Ď A K O V A N I E

       

                  V piatok 25. 10. 2019 sme sa zúčastnili vyhodnotenia ankety Kniha Záhoria 2018. Organizátorom bola Záhorská galéria Senica, Záhorské múzeum Skalica a Záhorské centrum kultúry Malacky. Naša kniha Škola včera a dnes pána Jozefa Baláža sa umiestnila na 2. mieste.

                  Slávnostné vyhodnotenie za účasti predstaviteľov inštitúcií, ktoré akciu organizovali, a zástupcov Trnavského samosprávneho kraja sa konalo v priestoroch Záhorskej galérie v Senici. Ocenení boli autori titulov umiestnených na prvých troch miestach a nás teší, že medzi nimi bol aj pán zástupca Mgr. Jozef Baláž.

                  V krátkom príhovore autor poďakoval tým, ktorí dali knižke výslednú podobu: korektorke Elene Grmanovej, editorovi Martinovi Macejkovi a riaditeľke školy Alene Olšovskej, a hovoril o svojom zámere – vzdať úctu ľuďom, ktorí v škole v jej storočnom trvaní pôsobili a pôsobia. Jeho filozofiou  bolo písať „len pozitívne“, pretože samotná práca učiteľa je vo svojej podstate taká: predpokladá silný vzťah k ľuďom a k deťom osobitne.
      A len ten, kto v sebe tento predpoklad má, vydrží. My sme si pri čítaní krátkeho úryvku uvedomili historicko-výpovednú hodnotu  knihy – za menami, číslami a fotografiami sa skrývajú príbehy ľudí,  ale aj história doby, ktorá  životy a prácu učiteľov ovplyvňovala.

                  Nakoniec zostáva poďakovať všetkým hlasujúcim – od spustenia ankety knižka aj vďaka vašim hlasom s predstihom figurovala na prvých miestach. A my sme radi, že ocenenie a uznanie pre  pána Jozefa Baláža  prišlo nakoniec v takejto podobe.

                  Za všetky tie desiatky, stovky mien, ktoré prešli rukami, perom a zrakom autora, ale aj za školu ako celok mu patrí  veľké poďakovanie.                                                                 Ďakujeme, pán zástupca, ďakujeme, pán učiteľ!

       

                                                                                                                Alena Olšovská 

     • Oznámenie

     •  

       

                

        Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že hľadá učiteľku do materskej školy na zastupovanie do 30.6.2020. Podmienka: kvalifikácia pre učiteľstvo MŠ. Žiadosti o prijatie s priloženým životopisom a dokladom o dosiahnutom vzdelaní treba zaslať do 8.11.2019 na adresu školy.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
    • riaditelka2@gmail.com
    • +421 347772146
    • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
    • 37837036
    • 2021622856
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 10335