• Zápis detí do prvého ročníka

     • Zápis detí do prvého ročníka pre  školský rok 2019-2020 sa konal
      9. apríla 2019. Na  ZŠ s MŠ v 1. A triede bolo zapísaných 14 detí predškolského veku. Rodičia troch detí požiadali o odloženú povinnú školskú dochádzku.

       

    • Zápis detí do materskej školy
     • Zápis detí do materskej školy

     • Zápis detí do materskej školy

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční v období                        10.4. – 30.4.2019.

           Všetky potrebné informácie k zápisu detí na školský rok 2019/2020 Vám budú  oznámené priamo v budove MŠ. Budete informovaní o podmienkach zápisu, môžete sa zoznámiť s priestormi a interiérom tried v MŠ. Vzor žiadosti je k dispozícii v každej triede MŠ i na webových stránkach školy. Pri odovzdávaní žiadosti je potrebné predložiť prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa od ošetrujúceho lekára.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
    • riaditelka2@gmail.com
    • katkajezkova@gmail.com
    • katkajezkova@gmail.com
    • +421 347772146
    • Hviezdoslavova 215
    • 37837036
    • 2021622856
  • Fotogaléria

   • MŠ- rozlúčka
   • Veľká noc v škôlke
   • Šafránkovo gazdovstvo
   • Na návšteve u prvákov
   • MŠ- deň matiek
   • Zápis detí do prvého ročníka
   • Plavecký výcvik
   • Všetkovedko
   • ZŠ- divadelné predstavenie
   • Zima v škôlke
   • Knižnica
   • Jar v škôlke