• Oznámenie
     • Oznámenie

     • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur

       

      O z n á m e n i e

       

                  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že dňa 29.3.2019 bude vyhlásené riaditeľské voľno, bude prerušený výchovno-vzdelávací proces v základnej škole i výchovný proces v materskej škole.

       

       

      Borský Svätý Jur 19.3.2019                                                             Mgr. Alena Olšovská, riad.

    • Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2019– 2020
     • Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2019– 2020

     • Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2019– 2020

       

                  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur oznamuje, že prijímanie detí na primárne vzdelávanie ( do 1. ročníka ) sa uskutoční 9. apríla 2019 v čase od 14,00 do 17,30 hodiny v 1. triede.

       

                  Zákonný zástupca prinesie so sebou:

      • rodný list dieťaťa,
      • občiansky preukaz,
      • vyplnené tlačivá Zápis do 1. ročníkaDotazník k zápisu do 1. triedy,
      • 10 € (prvá kniha, zošity s predtlačou, Čísla a hry).

       

      Poznámka:

      Tlačivá dostanete v MŠ Borský Svätý Jur a MŠ Kuklov, alebo si ich môžete stiahnuť na webstránke školy v časti Dokumenty na stiahnutie ( a priniesť ich vyplnené).

    • Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku
     • Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku

     • Časť II Povinnosti a práva žiakov

      • za bod 7 ods. a) sa vkladá: tepláky a iné športové oblečenie sa nosia na telesnú výchovu, resp. iné športové aktivity, nie sú vhodným oblečením na vyučovanie; za vhodné oblečenie sa nepovažujú ani roztrhané džínsy
      • za bod 7 ods. b) gumené šľapky nie sú považované za bezpečnú obuv.

       

       

      Prerokované na pracovnej porade 5.2.2019

       

       

       

      Borský Sv. Jur 5.2.2019                                                        Mgr. Alena Olšovská, riad. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
    • riaditelka2@gmail.com
    • katkajezkova@gmail.com
    • katkajezkova@gmail.com
    • +421 347772146
    • Hviezdoslavova 215
    • 37837036
    • 2021622856
  • Fotogaléria

   • MŠ- rozlúčka
   • Veľká noc v škôlke
   • Šafránkovo gazdovstvo
   • Na návšteve u prvákov
   • MŠ- deň matiek
   • Zápis detí do prvého ročníka
   • Plavecký výcvik
   • Všetkovedko
   • ZŠ- divadelné predstavenie
   • Zima v škôlke
   • Knižnica
   • Jar v škôlke