• Oznámenie
     • Oznámenie

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že jesenné prázdniny začínajú 30.10.2018 a trvajú do 2.11.2018. vyučovanie začína v pondelok 5.11.2018.

      V pondelok 29.10.2018 idú žiaci ZŠ do školy a prebieha i výchovný proces v materskej škole.

    • Triedne aktívy a konzultačné hodiny
     • Triedne aktívy a konzultačné hodiny

     • Triedne aktívy v školskom roku 2018 – 2019

       

      18.9.2018 – spoločné triedne aktívy, organizácia práce v školskom roku 2018-19 

      13.11.2018 – konzultácie, hodnotenie vých.-vzdel. výsledkov žiakov

      december 2018   – RZ žiakov 9. triedy

      22.1.2019 – konzultácie, hodnotenie vv výsledkov za 1. polrok po kl. porade

      16.4.2019 – konzultácie, hodnotenie vv výsledkov po klasifikačnej porade

       

      • mimoriadne triedne aktívy podľa potreby v zmysle pracovného poriadku školy,
      • konzultačné hodiny učiteľov utorok 14.00 – 15.00 hod.
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
    • riaditelka2@gmail.com
    • katkajezkova@gmail.com
    • katkajezkova@gmail.com
    • +421 347772146
    • Hviezdoslavova 215
    • 37837036
    • 2021622856
  • Fotogaléria

   • MŠ- rozlúčka
   • Veľká noc v škôlke
   • Šafránkovo gazdovstvo
   • Na návšteve u prvákov
   • MŠ- deň matiek
   • Zápis detí do prvého ročníka
   • Plavecký výcvik
   • Všetkovedko
   • ZŠ- divadelné predstavenie
   • Zima v škôlke
   • Knižnica
   • Jar v škôlke