• Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     •             V dňoch 11.04.,12.04.,17.04.,19.04. a 20.04. 2018 žiaci prvého stupňa absolvovali plavecký výcvik v mestskej plavárni Senica. Z ročníkov 1., 2., 3., a 4. sa zúčastnilo výcviku  45 žiakov. Plavecký výcvik prebiehal v rozsahu 10 hodín. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín, podľa plaveckých schopností. Na záver absolvovali pretek v plávaní na 50m, 25m a 12,5m. V každej skupine boli vyhodnotení najrýchlejší traja plavci. Víťazi boli odmenení medailou a vecným darčekom. Každý plavec získal diplom, sladkosť a veľa nových skúseností. Ďakujeme predajni BAL TIP Slovakia, s.r.o., Senica za sponzorské darčeky pre víťazov.

       

       

      Vyhodnotenie

       

      1.skupina  1. miesto Karolína Petrášová

                        2. miesto Tibor Taraj

                        3. miesto  Natália Poláková

       

      2. skupina 1. miesto Vanda  Smolárová

                        2. miesto Eliška   Halásová

                        3. miesto Samuel  Kovár

       

      3. skupina  1. miesto Lukáš  Hrica

                         2. miesto Matúš Dovalovský

                         3. miesto Oliver Čulen

       

      4. skupina  1. miesto Matúš Mráz

                         2. miesto Peter Záhalka

                         3. miesto Margaréta Včelková

       

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
    • riaditelka2@gmail.com
    • katkajezkova@gmail.com
    • katkajezkova@gmail.com
    • +421 347772146
    • Hviezdoslavova 215
    • 37837036
    • 2021622856
  • Fotogaléria

   • MŠ- rozlúčka
   • Veľká noc v škôlke
   • Šafránkovo gazdovstvo
   • Na návšteve u prvákov
   • MŠ- deň matiek
   • Zápis detí do prvého ročníka
   • Plavecký výcvik
   • Všetkovedko
   • ZŠ- divadelné predstavenie
   • Zima v škôlke
   • Knižnica
   • Jar v škôlke